Z vašich dopisů aneb Více světla do ulic a parků

„Pokud jde o bezpečnost, svoji městskou část v celopražském měřítku nemohu považovat za bezpečnou. Za tmy se raději vyhýbám parkům. Bydlím v Kladské ulici č. 7 proti parku. Večer se strachem chodím z divadla nebo z koncertu. V naší ulici svítí světla do koruny stromů. Několikrát jsme se sousedy oznamovali organizaci, která se stará o osvětlení ulic, nutnost prořezání těchto větví. Trvá to už několik let a nic nebylo zlepšeno. V této ulici se vykrádají a ničí auta – jenom v domě, kde bydlím, jich bylo za posledních pár let ukradeno pět. Ke zvýšení pocitu bezpečí by podle mě přispělo osvětlení (ne do větví stromů) a policejní hlídky hlavně kolem parků.“   Věra Pelcová

„Ráda se zapojím do diskuse, i když si uvědomuji, že můj návrh ke zvýšení bezpečnosti v ulicích a parcích neuvedete do praxe pro nedostatek peněz, který je a byl všeobecný. Ale cožpak nestojí peníze strážníci, policie, následná péče o zraněné, odškodné pro poškozené atd.? Jedná se o prevenci. Navrhuji více světla. Ano. Více světla – jak ve zšeřelých parcích, tak i v ulicích. I když se svítí, pohybujeme se v šeru. Vyměňte spořivá oranžová světla za bílá a silná. Ať je každý (kdo číhá, nebo se schovává) dobře vidět. Pološero nahrává lidem, kteří páchají trestnou činnost jakéhokoliv druhu. Ničí, kradou, přepadávají, znásilňují. Bylo by dobré i snížit osvětlení – všimněte si, jak jsou stožáry veřejného osvětlení vysoké a rozptylují tu trochu světla, co lampy vydávají do všech stran, ale dolů velmi sporadicky. Pokud se ukáže, že v lépe osvětlené čtvrti klesá kriminalita, věřím, že Vás budou následovat (možná) i další městské části.“    

Marie Šimková

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout