Z historie vinohradské radnice

V roce 1875, kdy Zemský výbor rozdělil Královské Vinohrady na dva díly – Žižkov a Vinohrady, se konaly první volby do vinohradského zastupitelstva. O rok později zastupitelé rozhodli o zakoupení pozemku pro radnici. Vybrána byla parcela na nároží Purkyňova náměstí (dnes nám. Míru) a Karlovy třídy (dnes Jugoslávská ulice). Na stavbu radnice a také školy, která vyrůstala v jejím sousedství, si obec půjčila od Městské spořitelny pražské 120 000 zlatých. Autorem plánů a hlavním organizátorem stavby byl inženýr Josef Franzl. Zasedací síň ve druhém patře byla vyzdobena podle návrhů architekta Antonína Bauma za spolupráce Antonína V. Barvitia.
Radnice byla dokončena v roce 1878 a slavnostně otevřena k 500. výročí úmrtí Karla IV. Původní budova však přestala úřadu brzy stačit, a tak byla dvakrát (poprvé v r. 1895) rozšiřována a v letech 1928 – 1929 zvýšena o dvě patra. Projekt přestavby vypracovala kancelář Ing. Brady. Při rekonstrukci ve 20. letech bylo původní neorenesanční průčelí s věžičkou a s freskami Karla IV., sv. Václava a Jiřího z Poděbrad zmodernizováno v duchu konstruktivismu. Vzhled budovy tak natrvalo utrpěl. Po roce 1929 už radnice vypadala zhruba stejně jako dnes a žádnou další zásadní adaptací (kromě úprav prostor v Jugoslávské 20) neprošla.   

len

Zveřejněno: 16.04.2004 – support@publix.cz
Vytisknout