Výzva podnikatelům

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 upozorňuje podnikatele, kteří mají sídlo svých společností nebo trvalé bydliště v Praze 2, na novelu živnostenského zákona č. 356/1999 Sb. Ta vstoupila v platnost dnem 1. 3. 2000 a přinesla změny v živnostenském podnikání. Změny ve své podstatě pro podnikatele znamenají doložení dokladů, na základě kterých bude provedena změna živnostenského oprávnění podle novely živnostenského zákona, tedy dokladů o vzdělání a praxi v oboru, nebo pouze oznámení údajů o provozování živnosti, potřebných k vydání nového průkazu živnostenského oprávnění.
Toto doložení se týká podnikatelů, kteří provozují následující živnosti: starožitnosti, modelářství, opravy pracovních strojů, pekařství, cukrářství, opravy hudebních nástrojů, montáž sádrokartonu (nebo podobně znějící předmět podnikání), fotografické služby, aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi, průvodcovská činnost, geologické práce, poskytování tělovýchovných služeb, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, celní deklarant, provádění tetováže, piercing, péče o dítě do tří let věku v denním režimu, masérské služby, provozování solárií, aplikace, výroba a opravy protéz, restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, nebo jde o předměty kulturní hodnoty, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, oceňování majetku, nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu, s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 ks balení, zlatnictví, stříbrnictví, klenotnictví a kovotepectví, výroba a zpracování paliv a maziv, cestovní kancelář, provozování fitness centra, cvičitelé aerobiku a pod., hubení škodlivých živočichů provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace, zprostředkovatelská činnost v oblasti cestovního ruchu, vychovatelka.
Podmínky uložené novelou zákona je nutné splnit do 1. 3. 2001. Všechny podnikatele našeho obvodu vyzýváme, aby v případě, že nebudou mít jistotu, zda jejich živnostenská oprávnění budou v roce 2001 v pořádku, neváhali a dostavili se do živnostenského odboru a o této problematice se poradili.
Jana Vyšínová, vedoucí oddělení
registrací ŽO ÚMČ Praha 2

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout