Výtvarná dílna Smetanka

Na červen připravuje Výtvarná dílna Smetanka (DDM Praha 2, Na Smetance 1) výstavu prací všech členů výtvarných a keramických kroužků. Od 16. do 19. 6. budou vystaveny práce, které by měly být tečkou za celoročním úsilím. Zároveň budou vystavované práce hodnoceny v soutěži Výtvarné dílny Smetanka. Práce mají jednotné téma Hlavy. Keramické kroužky vyrábí z hlíny busty, hlavy, hlavičky, reliéfy apod., práce odráží zkušenosti i odvahu pustit se do těžších úkolů. Výtvarné kroužky se pustily do kašírování, kreseb portrétů i malování. Soutěž je rozdělena podle zaměření kroužků na výtvarku a keramiku a dále pak podle věkových kategorií tak, aby každý měl šanci na úspěch. Vystavovat budeme v keramické dílně, ve které pracujeme po celý rok. Přijďte se podívat, určitě bude na co. Podrobnosti na www.vds.ddm-ph2.cz.    

Alena Charamzová, vedoucí Výtvarné dílny Smetanka

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout