Výstava Stopy židovské přítomnosti se přemístila do ZŠ Jana Masaryka

S málo známou kapitolou historie Vinohrad se nyní mohou seznámit po ZŠ Sázavská, ZŠ Kladská, ZŠ Slovenská i žáci ZŠ Jana Masaryka. Putovní výstava byla v pátek 24. dubna přestěhována. Výstava je určena pro děti základní školy, jejich rodiče a příbuzné. Na patnácti informačních panelech najdou unikátní fotografie a zajímavé texty líčící pohnutý osud vinohradských rodin, jejichž členové byli Židy nebo za ně byli označeni.

Výstava, kterou pořádá MČ Praha 2 ve spolupráci s Židovským muzeem Praha, vyvolala velký zájem veřejnosti už vloni, kdy byla několik měsíců instalována v historických prostorách Novoměstské radnice. Poté zahájila pouť po školách Prahy 2. První místo bylo symbolické – Gymnázium Sázavská stojí na místě někdejší Vinohradské synagogy, poškozené bombardováním v roce 1945 a následně zbourané. Byla to krásně vyzdobená a obrovská synagoga pro 2000 věřících, ale dochovala se z ní jen jediná dlaždice.  Autorem výstavy  je Martin Šmok. Základní škola Jana Masaryka je čtvrtou školou v pořadí, kam výstava doputovala a bude přístupná pro žáky základní školy, jejich rodiče a příbuzné do 24. června 2015.

Sestřihy ze svědectví pamětníků, které byly součástí původní výstavy v Novoměstské radnici, jsou nyní k dispozici v rámci programu IWalks, nabízejícího možnost propojit úryvek filmové vzpomínky s autentickou lokalitou na Vinohradech. 

 Více o tomto projektu se dozvíte na:

http://sfi.usc.edu/international/czech/iwalks

Zveřejněno: 24.04.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout