Výsledky průzkumu Gröbovky

Veřejnost bude mít možnost seznámit se s výsledky průzkumných a projekčních prací a s plánem rekonstrukce. Velká část semináře bude věnována umělecko-historickému a restaurátorskému průzkumu, hovořit se bude o významu rekonstrukce z hlediska zeleně. Odborný výklad doplní obrazová dokumentace.
Na prezentaci přislíbili účast:
- Mgr. Michal Basch, starosta MČ Praha 2
- RNDr. Jiřina Nováková, CSc., předsedkyně správní rady o. p. s. CEELI Institut
- ARKOM architekti, spol. s. r. o., generální projektant
- PhDr. Michael Zachař, Státní památkový ústav v hlavním městě Praze
- Mgr. Věra Müllerová, umělecko-historický průzkum
- doc. Ing. Jaroslav Horký, CSc., zahradní architekt a krajinář

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout