Výročí korunovace Karla IV. římským císařem

V pondělí 4. dubna tomu bylo přesně 650 let, kdy byl v Římě korunován císařem český král Karel IV. Tato událost výrazně ovlivnila dějiny českých zemí. Sám korunovační akt byl závěrem téměř devítiletého úsilí, zakončeného dramatickou „římskou jízdou“.

A právě v den výročí slavné korunovace se v Muzeu Policie ČR Na Karlově konala vernisáž expozice nazvané Karel IV., císař římský, král český (1316 – 1378). Vystavené medaile, mince a grafické listy s tematikou Karla IV. pocházejí ze sbírek stavebního inženýra Milana Baše, který již od roku 1978 sbírá medaile, mince, řády, známky a pečetě s vyobrazením tváře či postavy Karla IV. Za více než čtvrtstoletí se mu podařilo sestavit největší monotematickou sbírku na světě, shromažďující celkem 350 kusů. Většina medailí ze sbírky je vyrobena z bronzu, pálené hlíny, stříbra, zlata a mědi, některé i ze dřeva či skla – takové kousky jsou považovány za raritu. Nejstarší medaile s Karlem IV. pochází z počátku 17. století: Pražská židovská medaile s císařovým portrétem a rysem ostrovidem, symbolizujícím jasnozřivost této jedinečné osobnosti.

medaile s vyobrazením císaře karla iv. ze sbírky ing. milana baše

Symbolický je i fakt, že se výstava koná v jednom z komplexů, které jsou výsledkem obrovského stavitelského rozkvětu období vlády Karla IV. Klášter augustiniánů s kostelem založil Na Karlově – tehdy ještě „jen“ český král – v roce 1350. Kostel nazval jménem Panny Marie a sv. Karla Velikého, na počest svého patrona. V rámci josefínských reforem však byl klášter v roce 1785 zrušen a poté zde byl otevřen chorobinec – k těmto účelům prostory sloužily až do roku 1955. V roce 1960 byl zchátralý komplex předán ministerstvu vnitra a začala zhruba dvacetiletá celková rekonstrukce klášterního areálu. V roce 1991 zde byla otevřena expozice Muzea policie, dokumentující činnost a vývoj policejních a bezpečnostních sborů na území našeho státu.

Výstava medailí, mincí a grafik, uspořádaná k 650. výročí korunovace Karla IV. římským císařem, je v Muzeu Policie ČR otevřena pro veřejnost od 5. do 24. dubna, denně od 10:00 do 17:00 kromě pondělí.    

Text a foto: len

Zveřejněno: 18.04.2005 – support@publix.cz
Vytisknout