Výprava do zahrady Ztracenka

Výprava do zahrady Ztracenka
Ve středu 13.5.2015 proběhla poslední výprava z cyklu Klíč od Prahy 2 v rámci školního roku 2014 - 2015. Naším cílem byla zahrada Ztracenka. Z náměstí Míru, kde jsme se jako tradičně sešli, vede do Ztracenky spousta cest. My jsme si vybrali cestu přes Nové Město pražské. Ještě jednou jsme se podívali na kostely, které založil Karel IV. a zastavili jsme se i u rotundy sv. Longina, kterou Karel IV. zakládat nemusel, protože už byla v jeho době dávno postavená. Stála v osadě zvané Rybník nebo Rybníček, kterou Karel IV. začlenil do Nového Města pražského.

Z horní části schodů za kostelem sv. Apolináře jsme se pokochali výhledem, který se před námi otevřel. Pod námi ležely střechy universitní čtvrti Albertov, za nimi se táhly hradby Nového Města pražského a dohlédli jsme až na Vyšehrad.

Albertov jsme si posléze prošli a užívali si poklidu, který se tu rozhostil. Řekli jsme si, kdo byl MUDr. Eduard Albert (1841 – 1900), po němž je tato oblast včetně její páteřní ulice nazvána. V ulici Albertov jsme objevili pamětní desku s krátkým a výstižným nápisem:

KDY – KDYŽ NE TEĎ?

KDO – KDYŽ NE MY?

17.11.1989

Výprava do zahrady Ztracenka

Vysvětlili jsme si, co je to sametová revoluce a proč je tato deska umístěna zrovna tady. Poté jsme pokračovali Horskou ulicí do zahrady Ztracenka. Vešli jsme spodním vchodem, abychom na vlastní nohy poznali, že zahrada je pojata jako terasovitá. Po zdolání všech teras jsme se v horní části pohodlně posadili na lavičky a užívali si ticha a klidu. V 18. století byly na tomto místě vinice a sad. Před sametovou revolucí tu bývalo dětské hřiště. Potom Ztracenka zpustla. Dnes je krásně opravená a návštěvníci si odtud mohou prohlédnout Prahu z velmi neobvyklého úhlu. Jsou odtud nádherné výhledy až na Petřín.


Výprava do zahrady Ztracenka
V dnešní tajence, která byla zatím nejdelší, kterou jsme kdy luštili, jsme vyluštili následující heslo: Památník obětem komunistické totality. Před necelým měsícem totiž podepsala paní starostka memorandum o zřízení tohoto památníku, který by měl být v budoucnosti v důstojném prostředí zahrady Ztracenka umístěn.

Na závěr výpravy jsme ze všech účastníků vylosovali tři šťastlivce, kteří za vyluštění tajenky obdrželi drobné dárky od MČ Praha 2, a nakonec proběhl kvíz. Nejrychleji správně odpověděl tým ze ZŠ Londýnská a odnesl si tak poslední malý klíček tohoto ročníku.  Zveřejněno: 18.05.2015
Vytisknout