Výjimky pro psy?

Minulé číslo „Dvojky“ (tak se myslím jmenují noviny pro Prahu 2) mi udělalo radost článkem o úpravě pohybu psů ve veřejných prostorech. Jsem proto zklamaný, když hned po několika dnech čtu, že „řada výjimek“ tyto úpravy zase ruší (viz článek Dvojka zmírnila režim). Mohli byste, prosím, těm čtenářům, kteří by podobně jako já, dali přednost čistým a voňavým parkům, vysvětlit důvod tohoto kroku zpět? Případně nám na svých stránkách dát návod, kam se obrátit se žádostí o změnu stávající úpravy chovu zvířat ve městech.
S pozdravem Jan Anders
Odpověď vedoucí odboru
životního prostředí
Městská část Praha 2 využila možnosti výjimek ze zákazu volného pobíhání psů a spojila ho s výzvou občanům, aby se chovali ohleduplně. Pokud poslušný pes volně pobíhá a neobtěžuje své okolí a pokud jeho pán chápe jako samozřejmé, že exkrementy svého miláčka odklidí, pak může takové soužití probíhat ve vzájemné shodě. Přísná restrikce naopak vede k zostřování vztahů mezi lidmi i psy a neměla by být naším životním stylem.
Podrobné informace o výjimkách ze zákazů, daných vyhláškou o ochraně veřejné zeleně, naleznou občané na informační tabuli, umístěné na budově úřadu. Připomínky a návrhy na změny jsou vítány, doporučujeme je adresovat buď dr. Winkelbauerovi, zástupci starosty, nebo odboru životního prostředí. Redakce Novin Prahy 2 samozřejmě rovněž předává připomínky na příslušná místa.   

Jan Anders; RNDr. Ludmila Pavlíková

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout