Vyhlášení vítězů školních olympiád

Ve středu 20. března se konalo v budově DDM Praha 2 slavnostní vyhlášení vítězů školních olympiád – obvodních kol pro Prahu 2. Ceny vítězům přišel předat místostarosta Prahy 2 Jan Kolář a ředitel DDM Praha 2 Ján Rybárik.
Pánové předali ceny vítězům 8 obvodních kol soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve 23 kategoriích. Celkem bylo oceněno 62 soutěžících. Soutěžící obdrželi diplom, knižní poukázku a věcné ceny od Prahy 2. Další slavnostní vyhlášení soutěží MŠMT se uskuteční v červnu opět v Domě dětí a mládeže Praha 2. V rámci tohoto ceremoniálu bude vyhlášena, ve spolupráci s městskou částí Praha 2, i zvláštní kategorie, a to soutěž o nejlepší základní školu Prahy 2 v rámci vědomostních soutěží MŠMT.

Text a foto: trc


Zveřejněno: 20.03.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout