Volný byt MČ Praha 2

Praha 2, Lípová 13/523, od 23. 1. do 24. 2. 2003 do 14:00, SF – Realit EM Servis
1. kategorie, 2. nadzemní podlaží (1. patro), č. b. 14, po p. Křehlovi, 1 pokoj, předsíň, WC v koupelně, celková plocha 27,14 m2. Byt je po standardních úpravách.

Prohlídku bytu umožní po telefonické dohodě jednotliví správci obecních bytů. Nabídku s uvedením závazné výše nájmu doručte v zalepené obálce do podatelny Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20, do stanoveného termínu. Další podrobnosti na úřední desce ÚMČ Praha 2, v informační kanceláři ÚMČ, Jugoslávská 20 nebo na internetu: www.praha2.cz.

Zveřejněno: 07.02.2003 – support@publix.cz
Vytisknout