Vystaveno od – doNázev a oblast
02.08.201729.08.2017

Vinohradská 208/14, prostor ve zvýšeném přízemí - nestátní zdravotnické zařízení – psychiatrická ambulance se soc. zázemím
Volné nebytové prostory
02.08.201729.08.2017

V Tůních 1357/11, prostor ve 4. patře - kanceláře
Volné nebytové prostory
02.08.201729.08.2017

V Tůních 1357/11, prostor v 1. patře - kanceláře
Volné nebytové prostory
02.08.201729.08.2017

V Tůních 1357/11, prostor v 1. patře + poměrná část společné kuchyňky a WC - kanceláře
Volné nebytové prostory
02.08.201729.08.2017

Svatoplukova 493/9, prostor v přízemí - prodejna nepotravinářského zboží
Volné nebytové prostory
02.08.201729.08.2017

Rubešova 41/1, prostor v 1. patře - kanceláře
Volné nebytové prostory
02.08.201729.08.2017

Mánesova 1592/58, prostor v suterénu, vstup domem
Volné nebytové prostory
02.08.201729.08.2017

Legerova 1845/30, prostor v přízemí restaurace kolaudovaná v roce 1982 dle tehdy platných norem
Volné nebytové prostory
02.08.201729.08.2017

Kateřinská 485/20, prostory v přízemí - prodejna nepotravinářského zboží
Volné nebytové prostory
02.08.201729.08.2017

Francouzská 147/20, prostory v 1. patře dvorního traktu
Volné nebytové prostory
02.08.201729.08.2017

Bělehradská 1125/30, prostory ve dvoře kolaudovány jako garáž
Volné nebytové prostory
02.08.201729.08.2017

AMERICKÁ 584/14, prostory v přízemí, vchod ze dvora
Volné nebytové prostory
Pravidla pro pronájem a způsob doručení nabídky na nebytové prostory


Způsob doručení nabídky na pronájem nebytových prostor:

Nabídku na konkrétní nebytový prostor s uvedením závazné výše nájemného je třeba doručit na příslušném formuláři v zalepené obálce do podatelny Úřadu městské části Prahy 2 nejpozději do data uvedeného na vývěsce do 15.00 hodin. Obálku je nutné zřetelně označit "NEBYTOVÉ PROSTORY - adresa - NEOTVÍRAT!"

Formulář pro podání nabídky na pronájem nebytového prostoru

Pravidla pro pronájem nebytových prostor v obecním zájmu – příloha k usn. RMČ č. 794 ze dne 1. 11. 2005

Možnost prohlídek zveřejněných nebytových prostor:

prohlídky zveřejněných nebytových prostorů umožní a další informace poskytne příslušný správce po telefonické dohodě, kontakt na příslušného správce je vždy uveden na vývěsce

Správce