Vystaveno od – doNázev a oblast
15.11.201606.12.2016

Vinohradská 1790/42 nebytové prostory v přízemí
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

V Tůních 1357/11 nebytové prostory ve 4. patře
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

Na Rybníčku 1350/14 nebytové prostory ve dvoře
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

Na Rybníčku 1350/14 nebytové prostory ve dvoře
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

Mánesova 1080/3 nebytové prostory ve dvoře
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

Lípová 523/13 nebytové prostory ve dvoře
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

Legerova1834/34 nebytové prostory ve dvoře
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

Legerova 1845/30 nebytové prostory v přízemí
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

Korunní 906/29 nebytové prostory v 5. patře bez výtahu
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

Korunní 719/12 nebytové prostory v přízemí a suterénu
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

Karlovo náměstí 325/7, výkladka v levé části parteru
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

Ječná 529/29, nebytové prostory v přízemí
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

Ječná 529/29, nebytové prostory v suterénu
Volné nebytové prostory
15.11.201606.12.2016

Gorazdova 1997/15, nebytové prostory v suterénu
Volné nebytové prostory
Pravidla pro pronájem a způsob doručení nabídky na nebytové prostory


Způsob doručení nabídky na pronájem nebytových prostor:

Nabídku na konkrétní nebytový prostor s uvedením závazné výše nájemného je třeba doručit na příslušném formuláři v zalepené obálce do podatelny Úřadu městské části Prahy 2 nejpozději do data uvedeného na vývěsce do 15.00 hodin. Obálku je nutné zřetelně označit "NEBYTOVÉ PROSTORY - adresa - NEOTVÍRAT!"

Formulář pro podání nabídky na pronájem nebytového prostoru

Pravidla pro pronájem nebytových prostor v obecním zájmu – příloha k usn. RMČ č. 794 ze dne 1. 11. 2005

Možnost prohlídek zveřejněných nebytových prostor:

prohlídky zveřejněných nebytových prostorů umožní a další informace poskytne příslušný správce po telefonické dohodě, kontakt na příslušného správce je vždy uveden na vývěsce

Správci obecních domů