Vystaveno od – doNázev a oblast
26.08.201613.09.2016

Rašínovo nábřeží 1781/64 nebytové prostory v přízemí a suterénu
Volné nebytové prostory
26.08.201613.09.2016

Žitná 565/16 nebytové prostory v přízemí
Volné nebytové prostory
26.08.201613.09.2016

V Tůních 1357/11 nebytové prostory ve 4. patře
Volné nebytové prostory
26.08.201613.09.2016

Šumavská 809/32 garáž
Volné nebytové prostory
26.08.201613.09.2016

Svobodova 144/4 nebytové prostory v přízemí a suterénu (restaurace)
Volné nebytové prostory
26.08.201613.09.2016

Svobodova 144/4 nebytové prostory ve 4. patře
Volné nebytové prostory
26.08.201613.09.2016

Sarajevská 68/16 nebytové prostory 26 m2 v přízemí
Volné nebytové prostory
26.08.201613.09.2016

Na Rybníčku 1350/14 garáž
Volné nebytové prostory
26.08.201613.09.2016

Mánesova 1080/3 garáž
Volné nebytové prostory
25.08.201613.09.2016

Korunní 719/12 nebytové prostory v přízemí a suterénu
Volné nebytové prostory
25.08.201613.09.2016

Karlovo náměstí 7 bankomat
Volné nebytové prostory
25.08.201613.09.2016

Ječná 516/28 – sklad ve dvoře
Volné nebytové prostory
25.08.201613.09.2016

Hálkova 1616/13 – prodejna tiskovin a kancelář v přízemí
Volné nebytové prostory
25.08.201613.09.2016

Hálkova 1612/1 – nebytové prostory 52,67 m2 v přízemí
Volné nebytové prostory
Pravidla pro pronájem a způsob doručení nabídky na nebytové prostory


Způsob doručení nabídky na pronájem nebytových prostor:

Nabídku na konkrétní nebytový prostor s uvedením závazné výše nájemného je třeba doručit na příslušném formuláři v zalepené obálce do podatelny Úřadu městské části Prahy 2 nejpozději do data uvedeného na vývěsce do 15.00 hodin. Obálku je nutné zřetelně označit "NEBYTOVÉ PROSTORY - adresa - NEOTVÍRAT!"

Formulář pro podání nabídky na pronájem nebytového prostoru

Pravidla pro pronájem nebytových prostor v obecním zájmu – příloha k usn. RMČ č. 794 ze dne 1. 11. 2005

Možnost prohlídek zveřejněných nebytových prostor:

prohlídky zveřejněných nebytových prostorů umožní a další informace poskytne příslušný správce po telefonické dohodě, kontakt na příslušného správce je vždy uveden na vývěsce

Správci obecních domů