Volné byty

Byty pro mladé rodiny
Krokova 4/818, Praha 2, SF – Centra, do 16. 2. 2001 do 14 hodin
44,7 m2, kuchyň + 1 pokoj, předsíň, spíž, WC, koupelna, 2. kategorie, 3. nadzemní podlaží (2. patro). Byt je po standardních úpravách.
Sekaninova 24/711, Praha 2, SF – Nemoservis, do 16. 2. 2001 do 14 hodin
36,5 m2, kuchyň + 1 pokoj, předsíň, WC, koupelna, 1. kategorie, 1. nadzemní podlaží (mezipatro). Byt je po standardních úpravách.   
Sokolská 26/1805, Praha 2, SF - Haspra, do 16. 2. 2001 do 14 hodin
79,27 m2, kuchyň + 3 pokoje, předsíň, WC, koupelna, 1. kategorie, 3. nadzemní podlaží (2. patro), byt č. 5 (vlevo)   
Sokolská 26/1805, Praha 2, SF – Haspra, do 8. 2. 2001 do 14 hodin
79,27 m2, kuchyň + 3 pokoje, předsíň, WC, koupelna , 1. kategorie, 3. nadzemní podlaží (2. patro), byt č. 6 (vpravo). Byt je po celkové rekonstrukci.
Prohlídky bytu umožní po telefonické dohodě správci objektů. Podmínkou pro přijetí žádosti je vyplnění Přihlášky o nájem bytu obce pro mladé rodiny. Byt musí užívat vybraný uchazeč a jeho rodina pouze k bytovým účelům. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - pět let bez možnosti prodloužení. Přihlášku do soutěže o nájem bytu obce pro mladé rodiny doručte v zalepené obálce na předepsaném formuláři do podatelny Úřadu městské části Praha 2 nejpozději do uvedeného data. Obálku zřetelně označte: mladá rodina – „Nájem bytu – adresa bytu – NEOTVÍRAT!„


Seznam volných bytů
Blanická 24/1788, SF – Nemoservis, Praha 2, do 16. 2. 2001 do 14 hodin
142,96m2 (vč. teras), kuchyň + 4 pokoje, předsíň, komora, WC, koupelna a 2 terasy
1. kategorie, 8. nadzemní podlaží (7. patro). Nadstandardní byt je po celkové rekonstrukci. Minimální výše nájemného: 25 tisíc Kč.   
Fričova 8/1350, Praha 2, SF – Centra, do 16. 2. 2001 do 14 hodin
22 m2, 1 pokoj, WC, sprchový kout, 1. kategorie, 4. nadzemní podlaží (3. patro)
Byt je po standardních úpravách.   
Na Rybníčku 10, Praha 2, SF – Realit EM Servis, do 16. 2. 2001 do 14 hodin
49,83 m2 + 15,91 m2 terasa, kuchyň + 2 pokoje, předsíň, WC, koupelna, 2. kat., celková plocha, 5. nadzemní podlaží (4. patro). Byt je po standardních úpravách.
Sázavská 1/736, Praha 2, SF – IS REAL s. r. o, do 16. 2. 2001 do 14 hodin
129,60 m2, kuchyň + 3 pokoje, předsíň, komora,WC, koupelna, 2. kat., 3. nadzemní podlaží (2. patro). Byt vyžaduje celkovou rekonstrukci, kterou provede nájemce na vlastní náklady.   
Sokolská 26/1805, Praha 2, SF – Haspra, nejpozději do 8. 2. 2001 do 14 hodin
75,53 m2, kuchyň + 3 pokoje, předsíň, WC, koupelna 1. kategorie, 4. nadzemní podlaží (3. patro), byt č. 7 (vlevo). Byt je po celkové rekonstrukci.   
Sokolská 26/1805, Praha 2, SF – Haspra, do 8. 2. 2001 do 14 hodin
75,53 m2, kuchyň + 3 pokoje, předsíň, WC, koupelna, 1. kategorie, 4. nadzemní podlaží (3. patro), byt č. 8 (vpravo). Byt je po celkové rekonstrukci.   
Sokolská 26/1805, Praha 2, SF – Haspra, do 8. 2. 2001 do 14 hodin
76,80 m2, kuchyň + 3 pokoje, předsíň, WC, koupelna, 1. kategorie, 5. nadzemní podlaží (4. patro), byt č. 10 (vpravo). Byt je po celkové rekonstrukci.
Sokolská 26/1805, Praha 2, SF – Haspra, do 8. 2. 2001 do 14 hodin
77,91 m2, kuchyň + 3 pokoje, předsíň, WC, koupelna, 1. kategorie, 6. nadzemní podlaží (5. patro), byt č. 11 (vlevo). Byt je po celkové rekonstrukci.
Sokolská 26/1805, Praha 2, SF – Haspra, do 8. 2. 2001 do 14 hodin
77,91 m2, kuchyň + 3 pokoje, předsíň, WC, koupelna, 1. kategorie, 6. nadzemní podlaží (5. patro), byt č. 12 (vpravo). Byt je po celkové rekonstrukci.
Při rozhodování o výběru nájemce bytu (pouze fyzické osoby) bude přihlédnuto především k těmto kritériím: výše nájemného bez služeb (musí být uvedena konkrétní částka v Kč/měs.), věrohodnost nabídky (např. doklad o příjmu). Nabídka musí být vlastnoručně podepsána! Upozornění: byt musí být užíván výhradně vybraným uchazečem (popř. jeho rodinou), se kterým bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení o další tři roky. Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy: složení částky rovnající se trojnásobku nabídnutého měsíčního nájemného jako jistiny, k zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci v případě nedodržení smluvních ujednání, uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení vyrozumění.
Nabídku s uvedením závazné výše nájmu doručte v zalepené obálce do podatelny Úřadu MČ Praha 2 nejpozději do určeného data. Obálku zřetelně označte: „Nájem bytu – adresa bytu – NEOTVÍRAT!„ Prohlídky bytu umožní správci objektu po telefonické dohodě. Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

ror

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout