Volali jste nám na infolinku

Infolinka Čistota Prahy 2 je tu pro vás. Jsme připraveni vám pomáhat ve všední dny od 8:00 do 16:30, mimo tuto dobu je k dispozici záznamník. Během prvních dvou letošních měsíců se na nás obrátilo téměř 150 lidí. Nejvíce vás zajímala problematika hospodaření s komunálními odpady, především placení místního poplatku za odpad, dále jsme vám radili, kam a kdy s velkoobjemovým odpadem (sem patří onen proslulý slamník nebo skříň, sporák, pračka) či s odpadem nebezpečným (hlavně zbytky nátěrových hmot nebo ledničky). Nejbližší termín mobilního sběru nebezpečného odpadu je 8. květen: podrobnosti budou v příštím čísle. Trvalým nedostatkem zůstává na některých místech nepořádek kolem „hnízd“ separovaného odpadu, u přeplněných nádob se hromadí odpad, který se již do sběrných nádob nevešel. Odložené kusy linolea či koberce, lyže či matrace však svědčí o tom, že někteří z našich sousedů stále ještě pokládají veřejná prostranství za veřejná smetiště. Těchto stížností naštěstí výrazně ubývá, patrně i v důsledku toho, že úklid kolem kontejnerů je nyní prováděn pravidelně. Poradili jsme též tazateli jak obnovit místopisnou ceduli s názvem ulice – to zajišťuje Magistrát hlavního města Prahy. Od května se opět připravují pastičky na motoristy v podobě komplexního úklidu komunikací, spojeného s odtahováním vozidel. Termíny je možno vyhledat na internetu na adrese www.komwag.cz, zjistíte je i na naší infolince: 24 25 60 63.

RNDr. Ludmila Pavlíková, vedoucí odboru životního

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout