Vinohradští řezníci a uzenáři

Vinohradští řezníci sice nemají v děkanském kostele sv. Ludmily pamětní desku jako řeznický cech u sv. Jakuba za záchranu tohoto kostela na Starém Městě v r. 1420 a při vpádu Pasovských v r. 1611, ale mají zásluhu na kulinářských hodech našich předků.
Když Vinohrady začaly růst vpravdě americkým tempem a měly půldruhého tisíce většinou nových domů, tři náměstí, sto ulic, vlastní katedrálu, Národní dům, divadlo, nemocnici ba i hřbitov, stěhovali se sem lidé obdaření duševními a hmotnými statky.
A tak mimo spisovatelů a jiných umělců začaly přitahovat řezníky a uzenáře. První výrobu obou pražských šunek v konzervách, které se vyvážely až do Ameriky, zahájil na Zvonařce Antonín Chmel.
Menší konkurencí mu byl i Richard Hulata na dnešní Francouzské třídě. Beránek si postavil hotel, otevřel automat a kino. V dnešní době už nic z toho neexistuje. Měl i svoje jatka v Modřanech, takže v Holešovicích neporážel. Maceška zahájil výrobu českého uheráku a zejména „Macešek“, což byla výborná paštika ve střívku. Mimo to zde ještě byli Seidl a Stupka, který měl výborné taliány. S příchodem Němců a zavedením potravinových lístků všechny tyhle dobroty zmizely z trhu a lidé radši kupovali koňské maso, protože toho bylo vždy dvojnásob oproti natištěnému množství na masence.
Koncem války byla výroba pana Seidla na Vinohradské třídě proti Pavilonu jednou z obětí spojeneckého bombardování. A kino Maceška, pozdější Illusion, již dlouho čeká na svoje znovuotevření. Dočkat by se mohlo už tento měsíc.
Pak přišla éra prodejen Masny a to byl úplný konec vinohradských uzenářů. Dnes máme místo Beránku banku, u Hulatů má být Albert a ze všech známých jmen zůstali jen Stupkovi. „Taliány“ už bohužel do sortimentu nepatří.
V nenávratnu zmizely modré poštovní schránky a pošťácké vozy s koníky z Moravské ulice, svatby u Ludmily postrádají červený koberec přes celé schody od vchodu až na náměstí.
Co bylo, není – časy se mění a těm nejstarším zůstávají jen vzpomínky.

Miroslav Rosík

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout