Veřejnou zeleň čekají další úpravy

Po loňských úpravách parkových prostor týkajících se zejména Riegrových sadů, parku Na Výtoni a rekonstrukce bazénu v Sadech Svatopluka Čecha, která bude dokončena na jaře, se na letošní rok chystají další úpravy parků na území druhé městské části.
Další etapa úprav Riegrových sadů bude zaměřena na vstupní část parku s plastikou F. L. Riegra. Rekonstrukce se týká schodiště, cest, úpravy a doplnění dřevin a založení květinového záhonu s podtržením dominanty Riegrovy sochy. Zpracovatelem navržených úprav je Ing. arch. Tůmová, autorka již dříve realizovaných úprav těchto sadů.
Připravuje se rekonstrukce povrchů cestní sítě a obnovy travnatých ploch na náměstí Míru s odpovídajícím doplněním i případnou náhradou dřevin, jejichž zdravotní stav si to vyžádá. Při té příležitosti bude vyměněn a sjednocen parkový mobiliář. Autorem projektu je Ing. arch. Gavlas.
Park na Perucké stráni, nacházející se v bezprostřední blízkosti Havlíčkových sadů, bude obohacen o další stavební prvek – schodišťovou cestu, která nahradí zrušenou část parkové cesty vedoucí do Perucké ulice. Navržené schodiště široké tři metry a doplněné souvislým pásem z listnatých dřevin a dalšími třemi stožáry parkového osvětlení nebude hmotově ani architektonicky konkurovat Havlíčkovým sadům. Autorem navržených úprav je Ing. Jebavý.
Karlovo náměstí dozná změn ve střední části parku v prostoru nefunkčních bývalých veřejných WC, které čeká demolice. Vzniklý prostor bude parkově upraven. V krajní části parku (proti Novoměstské radnici) bude vedle plastiky Vítězslava Hálka upraven a architektonicky dokončen prostor po odstraněné plynové regulační stanici a vybudován i malý domek jako zázemí pro zahradní údržbu. Autorkou projektových návrhů je Ing. arch. Dandová.
Na Tylově náměstí bude pro zhospodárnění vodního systému stávajícího bazénu vybudována recirkulace a pro možnost zavlažování trávníků i dřevin zavlažovací systém.
Největší činnost projektovou i realizační soustředí městská část na celá desetiletí opomíjený parkový prostor Havlíčkových sadů. Bude zahájena rekonstrukce Viničního altánu a historického oplocení a zpracována studie celkového řešení parkového komplexu včetně objektů zahradní architektury, sítě cest včetně schodišť a dalších souvisejících stavebních prvků, inženýrských sítí a samozřejmě vegetační složky.
Pro ostatní parky, které se dosud zásadní obnovy nedočkaly, bude letos zpracována odpovídající projektová dokumentace, která umožní jejich budoucí rekonstrukci (Sady Sv. Čecha či Bezručovy sady).

Ing. Eva Špačková, odbor životního prostředí

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout