Veřejná sbírka

Praha 2 uspořádala spolu s Prahou 3 veřejnou sbírku pro zaplavenou Velkou Chuchli. Od 23. do 27. 9. mohli zájemci přispívat
do dvou kasiček na naší radnici, při Vinohradském vinobraní (27. a 28. 9.) pak do kasiček umístěných na náměstích Míru
a J. z Poděbrad. Zároveň bylo pro tento účel zřízeno konto s číslem 86-89710502 77/0100. Výtěžek sbírky nebyl do uzávěrky znám.

Zveřejněno: 02.10.2002 – support@publix.cz
Vytisknout