Veřejná diskuse na Folimance

Vzhledem k plánované rekonstrukci parku Folimanka a také k tomu, že jde o poměrně velkou investici (cca 20 mil. Kč), která bude mít význam nejenom pro obyvatele Prahy 2, ale také přilehlých městských částí, byla zorganizována veřejná diskuse nad studií rekonstrukce parku. Proběhla ve čtvrtek 14. června 2001 od 17:00 v prostoru pod Nuselským mostem. Studii přišel obhájit její autor architekt M. Dostál se svým kolegou, za městskou část zástupce starosty dr. K. Winkelbauer a já. Zpovzdálí sledovalo dění několik členů Zastupitelstva MČ Praha 2 zblízka pak přibližně 20 občanů, z nichž značnou část tvořila mládež, která se živě zajímala o projekt skate-parku. Někteří zúčastnění vyjádřili výhrady proti budování skate-parku, zejména kvůli obavám z případné hlučnosti, také vzhledem k umístění pod mostem. Bylo přislíbeno, že bude provedena hluková studie a při rekonstrukci bude přihlíženo k tomu, aby byl hluk minimalizován.
Jeden občan navrhoval místo skate-parku vybudovat pod mostem hřiště na fotbal, či tenisové kurty, protože tyto aktivity nevytváří nadměrný hluk. Další navrhoval řešit otázku hluku jeho zastřešením. Zazněly však také pochvalné hlasy, zejména s ohledem na prostor pro maminky s dětmi a oddělení prostoru pro psy od prostoru pro děti. Diskusi sledovali novináři a informace o ní byla ve většině deníků a v TV 3. Lze konstatovat, že vyjma obavy z hluku, nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky proti obhajované studii, což je pro nás důkazem, že jsme na správné cestě.

Tomáš Hornof

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout