Veřejná ideová urbanisticko architektonická soutěž

K výsledkům veřejné ideové urbanisticko architektonické soutěže o návrh úprav Karlova náměstí

veřejná architektonická soutěž - karlovo náměstí

Dne 24. června 2008 vyhlásila Rada MČ Praha 2 na svém zasedání Veřejnou ideovou urbanisticko architektonickou soutěž o návrh úprav Karlova náměstí, Praha 2. Termín odevzdání soutěžních návrhů byl stanoven na 20. říjen 2008. K tomuto dni bylo odevzdáno 22 soutěžních návrhů.

Ve dnech 31.10.2008 a 19.11.2008 proběhla hodnotící zasedání soutěžní poroty k Veřejné ideové urbanisticko architektonické soutěži o návrh úprav Karlova náměstí.

Cílem městské části Praha 2 je řešit velmi obtížnou úlohu další obnovy Karlova náměstí a vypsáním ideové soutěže samospráva i veřejnost získali nesporně rozsáhlé spektrum odborných názorů a námětů k dalšímu rozpracování.

Dvacet dva odevzdaných soutěžních návrhů zanalyzovalo a ukázalo konkrétněji směry, kterými je možné o dalším vývoji tohoto ojedinělého a cenného prostoru hlavního města uvažovat. Smyslem a účelem ideové soutěže bylo zejména zjistit škálu možných přístupů k pojetí tohoto významného městského prostoru a tak jednotlivé návrhy porota nehodnotila pouze podle toho, zda je možné je v následujícím kroku realizovat (a zadat veřejnou zakázku), nýbrž a především podle toho, do jaké míry přispívají k co nejšíře založené diskusi o možném budoucím vývoji tohoto městského prostoru.

Rada MČ Praha 2 na svém zasedání dne 3.prosince oficiálně zpřístupnila výsledky hodnocení odborné soutěžní poroty, která se shodla na neudělení 1. ceny a rozhodla se pro udělení zvýšené druhé a zvýšené třetí ceny a dále pro udělení odměn celkem pěti vybraným návrhům:

 • 1. cena  - nebyla udělena   

   
 • 2. zvýšená cena     - návrh č. 7    |   panel 1   |   panel 2   |   textová zpráva   |
  autoři: Ing. arch. Vladimír Štulc, Ing. arch. Jan Vrana, Ing. arch. Kryštof Štulc

   
 • 3. zvýšená cena     - návrh č. 19    |   panel 1   |   panel 2   |   textová zpráva   |
  autoři: Ing. arch. Martin Klejna, Ing. arch. Michal Šmolík, Ing. arch. Radek Zykan, Ing. arch. Zuzana Kotlářová
  spolupráce: Ing. arch. Kateřina Jeřábková, Ing. arch. Helena Sváčková, Bc. Kateřina Pohlová, Kateřina Štefanová

   
 • odměna    - návrh č. 15   |   panel 1   |   panel 2   |  panel 3   |    textová zpráva    |
  Ing. arch. Matěj Parma, Ing. arch. Miloš G. Parma, Milan Balůsek

   
 • odměna    - návrh č. 2   |   panel 1   |   panel 2   |   panel 3   |   textová zpráva   |
  autoři: Atelier SAEM, s. r. o. - Ing. Michal Procházka, Ing. Monika Šmídová, Jana     Hejdová, Štěpán Mančík, Jiří Markevič, Vendula Opletalová

   
 • odměna    - návrh č. 14    |   panel 1   |   panel 2   |   textová zpráva  |
  autoři: Ing. arch. Michal Šiška, MgA. Matěj Petránek, Ing. arch. Lenka Dvořáková
  spolupráce: Hana Šišková, Albert Petránek, Marta Šišková

   
 • odměna    - návrh č. 1   |   panel 1   |   panel 2   |   panel 3   |   textová zpráva  |
  autoři: Arch. Hana Stepkova, Arch. Giacinto Barbera, Arch. Marcella Moavero, Arch. Maria Luisa Scozzola
  spolupráce: Ak. mal. Giovanni Ballistreri, Ak. scénograf Sergio Arsena, Salvatore Varzi, Salvatore Fullone

   
 • odměna    - návrh č. 16    |   panel 1   |   panel 2   |   panel 3   |  textová zpráva  |
  Ing. arch. Pavlína Čepelková, DiS, Ing. Helena Finstrlová, Ing. Aleš Finstrle

Výstava všech soutěžních návrhů se konala od 23.12.2008 do 1.2.2009 na Novoměstské radnici. Od 3. února 2009 do konce března byla výstava instalována v budově ÚMČ Praha 2.

V průběhu konání výstavy probíhala anketa, ve které mohli obyvatelé vyjádřit své názory nejen k soutěžním návrhům, ale i k problémům týkajícím se Karlova náměstí. Tyto názory byly podkladem k veřejné diskuzi, která proběhla 25. března 2009 v budově úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 20.