Velké přečíslování telefonů

Telefonní čísla Českého Telecomu, a. s. zůstávají v Praze 2 a na většině území hlavního města stejná, pouze k telefonnímu číslu přidáte číslici „2".
Po přečíslování jsou tedy telefony ÚMČ Praha 2 v následujícím tvaru:
- ústředna budovy na nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 (hlavní budova): 224 257 035 - 8, 222 521 574, 222 511 578 (pro linky začínající na 2)
- ústředna v Jugoslávské 20 (detašovaná pracoviště odboru správních agend a odboru kultury a informací): 222 513 811 (pro linky začínající na 1)
- ústředna v Korunní 15: 224 251 066
- ústředna na Novoměstské radnici: 224 947 131
- informační kancelář ÚMČ (Jugoslávská 20): 224 253 774
- redakce Novin Prahy 2: 222 517 110

Zveřejněno: 02.10.2002 – support@publix.cz
Vytisknout