Vážení spoluobčané,

s koncem tohoto měsíce se chýlí k závěru i školní rok 1999/2000. Na mateřských, základních i středních školách umístěných na území naší městské části se uzavřou aktivity tohoto školního roku a postupně se rozběhne příprava školního roku dalšího, včetně nutných prací stavební i jiné údržby, malování, obnovy a doplnění školních pomůcek, aj. Nastávajících letních prázdnin samozřejmě využijí učitelé i zaměstnanci škol stejně jako žáci a studenti k odpočinku a načerpání nových sil. K tomu jim osobně i jménem městské části přeji vše nejlepší a děkuji za práci letos vykonanou.
Nedlouho po zahájení školního roku dalšího – 2000/2001 – budou mít školáci další mimořádné volno. Pražským školám bylo přiznáno v souvislosti se zářijovým jednáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Organizací, kterých byla dřívější ČSR spoluzakladatelem a ČR je nyní členskou zemí. Jednání, které se bude v Praze konat na základě dřívějšího pozvání české vlády a kterého se zúčastní značné počty delegátů, politiků, pozorovatelů, novinářů atd. z celého světa. Bude se odehrávat zejména v Kongresovém centru v Praze 4, nedaleko hranice s naší městskou částí. Přítomní hosté budou ubytováni po celé Praze, doprovodné společenské akce se budou konat na mnoha dalších místech. Chci proto upozornit na zvýšený ruch, které hlavní město zažije a se kterým musí jeho obyvatelé počítat. V neposlední řadě musím upozornit i na očekávaná shromáždění skupin snažících se projevit nesouhlas s pořádáním zmíněného jednání v Praze i případnou nespokojenost s oběma organizacemi. K dnešnímu dni byla již Obvodnímu úřadu v Praze 2 ohlášena (v souladu se zákonem o právu shromažďovacím) celodenní shromáždění na náměstí Míru, Palackého náměstí a na Vyšehradě, která se budou konat po téměř celý týden jednání. S dalším shromážděním je třeba počítat jeden den na Karlově náměstí, po celý týden jsou hlášeny pochody z Fügnerova náměstí do ulice Na Slupi a do nuselského údolí. Témata některých protestních akcí souvisí s činností MMF a SB jen odtažitě a nesvědčí a výrazném poznání jejich působení. I když se městská část snažila upozornit na nikoliv přílišnou vhodnost zvolených míst v souvislosti s počty hlášených účastníků, s počty hlášených pořadatelů, s neprůkazným zajištěním hygienických a dalších podmínek, s možným narušením dopravy a komplikacím, které mohou vzniknout pražským občanům, s památkovou ochranou i s ochranou veřejné zeleně, potvrdil soud v jednom – precedentním - případě právo ohlašující občanské iniciativy shromáždění uspořádat. Rád bych proto občany Prahy 2 v té souvislosti upozornil na skutečnost, že vlastní jednání MMF a SB v období 23. - 29. září stejně jako nejrůznější doprovodné akce budou zajisté znamenat určitá omezení a komplikace pro každého z nás a že je s

nimi třeba počítat.

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout