Vážení spoluobčané

zářijové číslo Novin Prahy 2 se Vám dostává do rukou těsně před termínem Vinohradského vinobraní. Letos bude významné i tím, že po deseti letech usilovné práce na zvelebení zanedbané vinice se mohla Obvodní rada spolu s panem Turečkem, nájemcem této vinice, rozhodnout přestat prodávat převážnou část úrody ve formě hroznů a přejít ke zpracování kvalitních hroznů ve víno. Věříme, že kvalitní.
V době, kdy zářijové číslo Novin Prahy 2 budete číst, budou již několikátý den probíhat soutěže XXVII. novodobých letních olympijských her v australském městě Sydney. I když nelze význam olympijských her přeceňovat, přece zůstávají největší světovou sportovní událostí. Proto budeme přát a držet palce zajisté českým účastníkům, ale i sportovním výsledkům a čestnému zápolení všech sportovců. Vpravdě globální účast sportovců téměř dvě stě států ze všech světadílů, jejich vzájemné soupeření a příležitost vzájemného poznání má sloužit mírovému poslání, jímž byla a je olympijská myšlenka prodchnuta. Víme, že již ve starověkém Řecku v době konání olympiád utichaly zbraně a válečné boje a dodržoval se mírový klid.
Přál bych sobě a všem občanům Prahy, aby klidný průběh měl i zde druhý týden olympiády, kdy v našem hlavním městě proběhne jiné světové setkání – výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky pro rekonstrukci a rozvoj spolu s doprovodnými akcemi světových politiků, ekonomů, finančníků, publicistů aj., zvažujících přínosy, problémy i další zaměření činnosti těchto institucí.
Paralelně proběhnou v Praze též setkání odpůrců „globalizace" i obou institucí a jejich programů, odpůrců tuzemských ale do značné míry i „globálních" ze všech částí světa. Některé jejich akce proběhnou v přednáškových a jiných sálech, jiná živěji na náměstích a v ulicích města.
Někteří představitelé protestujících iniciativ nasazují ve svých vystoupeních velice radikální až militantní tón, který musí městská část při svých přípravách na živý týden 23. - 30. září brát v úvahu a snaží se proto zajistit pro občany jeho co nejklidnější průběh. Umožnit přitom demonstrujícím využít práva shromažďovacího k vyjádření svých postojů, avšak aniž by narušili práva na klid, volný pohyb, ochranu obecního a soukromého majetku, aj. ostatním občanům a návštěvníkům města.
Doufám, že převládne „olympijské" soupeření myšlenek a slov, budeme však připraveni i na případné „neolympijské" střety v případech, kdy by došlo k ohrožení zdraví, života či majetku!

Mgr. Michal Basch

Zveřejněno: 19.09.2000 – support@publix.cz
Vytisknout