Vážení spoluobčané,

na svém posledním zasedání v roce 2000 těsně před svátky vánočními projednalo a schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy kromě rozpočtu hlavního města pro rok 2001 též nový Statut hlavního města. Nově schválený Statut reflektuje přirozeně zákony přijaté v souvislosti s reformou veřejné správy v České republice, zejména zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb., přináší však i některé změny, které by se měly postupně projevit ve vztahu a kompetencích Magistrátu hlavního města a Úřadů městských částí vůči občanům ve sféře jak přenesené působnosti státní správy, tak i samostatné působnosti samosprávy. O nich Vás budeme v Novinách Prahy 2 postupně informovat. Markantní vnější změnou, i když se Prahy 2 přímo nedotkne, bude v průběhu roku 2001 rozšíření počtu správních obvodů, které budou pro občany zajišťovat působnost státní správy, z dosavadních městských částí Praha 1 až 15 na celkový počet 22. To dokumentuje demografický i stavební vývoj Prahy i přesun místa výkonu činností státní správy dále od centra města blíže občanům současných 57 městských částí.
Ještě jednou bych též všem občanům Prahy 2 popřál šťastný vstup do roku 2001 a v průběhu roku mnoho spokojenosti, klidu a radosti.
   

mgr. Michal Basch

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout