Vážení čtenáři,

v době prázdninové se Rada městské části Praha 2 schází jednou za tři týdny. Proto vás tentokrát budu informovat pouze o 14. zasedání ze dne 16. 7. Na pořadu RMČ měla celkem 22 bodů a 14 informací. Radní souhlasili se jmenováním ředitelek mateřských škol a schválili příspěvek na činnost příspěvkových organizací ve školství pro rok 2001. Rada dále schválila nová pravidla pro poskytování přechodného bydlení ve víceúčelovém zařízení v Záhřebské ulici.
Radní však především vypsali výběrová řízení na dodavatele projektových prací pro rekonstrukci Altánu a obvodových zdí v Havlíčkových sadech. Když vše půjde dobře, mělo by se v příštím roce začít stavět. Rada dále souhlasila s vybudováním sezónní ledové plochy umístěné v zimních měsících na víceúčelových hřištích v areálu Folimanka.
Rekonstrukce areálu Folimanky by taktéž měla začít příští rok, celkové náklady by neměly přesáhnout 27 mil. korun. K závěru se také chýlí stavební řízení rekonstrukcí dětských hřišť parků U vodárny a Na Výtoni, stavba by měla být dokončena ještě letos. Radní v závěru jednání vzali na vědomí průběžnou zprávu o fungování Azylového domu Na Slupi.
Ještě připomínám, že všechna usnesení jsou k dispozici na úřední desce, v informační kanceláři nebo na internetové adrese www.praha2.cz a přeji vám příjemný a snad slunečnější zbytek prázdnin.

Alan Hopp

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout