Vážení čtenáři,


především přijměte naši omluvu za zdržení březnového čísla Novin Prahy 2, které jste zvyklí dostávat do svých schránek vždy v průběhu prvního týdne v měsíci. Při stěhování úřadu městské části nebylo technicky možné zajistit včasnou expedici novin. Děkujeme za pochopení. Jak si všimnete při letmém prolistování novin, toto číslo je narozdíl od předchozích celobarevné. Noviny Prahy 2 totiž od března změnily firmu, která zajišťuje jejich tisk: namísto dřívější společnosti Ringier Print, a. s., je to nyní Moravia Press, a. s., a ta se zavázala tisknout všechny stránky barevně za nezměněnou cenu. Kromě toho je zde další novinka, tu ocení především podnikatelé v Praze 2. Se změnou tiskárny se zvyšuje náklad z 28 tisíc na 32 tisíc výtisků, přičemž noviny se budou distribuovat nejen do schránek všech domácností v Praze 2, ale počínaje tímto měsícem i do všech firem, působících v naší městské části (vedených v databázi České pošty). Ještě bychom Vás rádi upozornili, že veškerou poštu pro redakci je třeba adresovat i nadále na původní adresu, ta totiž zůstává stejná pro celý úřad, bez ohledu na přestěhování pracovišť na různá místa: redakce Novin Prahy 2, ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, 120 39, Praha 2. Pokud budete do redakce chtít zajít osobně, rádi Vás uvítáme v návštěvní dny (pondělí a středa) na adrese Karlovo náměstí 8, první patro, číslo dveří 213.    

Lenka Prokopová, vedoucí redaktorka

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout