Vážení a milí spoluobčané,

dostává se Vám do rukou první číslo informačního bulletinu městské části Praha 2. Jeho vydávání zahrnula obvodní rada do svého programového prohlášení pro současné volební období jako významný bod v oblasti komunikace a informovanosti. Vydávání také výrazně podpořilo obvodní zastupitelstvo a všechny složky v něm zastoupené.
Je příznačné, že první číslo vychází právě v období, kdy si připomínáme 150. výročí založení obce Vinohrady a 120. výročí povýšení – již Královských – Vinohrad na město. V příštím měsíci se připojíme k městské části Praha 4 při připomenutí 100. výročí povýšení Nuslí na město. Obě dvě tyto součásti dnešní městské části Praha 2 mají co dohánět za dalšími: Novým Městem, které slavilo v minulém roce 650 let od založení, a samozřejmě také za historickým Vyšehradem.
První tři součásti naší městské části, dřívější historické pražské čtvrti, byly při reorganizaci města Prahy v roce 1960 rozdrobeny mezi tehdy nově ustavené obvody. Počítám-li dobře, je katastrální území Vinohrad rozděleno mezi pět městských částí (převážně mezi Prahu 2, 3, 10, malými územími i Prahu 1 a 4), Nusle a Nové Město mezi dvě městské části. I tento krok přispěl k utlumení přirozených vazeb občanů k obci spolu se zeslabením jejich pocitu sounáležitosti a hrdosti na lokální dědictví.
Můžeme jen spekulovat o záměrnosti těchto i dalších kroků, které vedly k rozpadání tradičních společenských hodnot a norem, jež nemile provázelo i snižování úcty k právu. Nízký respekt jak k zákonům a předpisům, tak k nepsaným pravidlům společenského i vpravdě sousedského chování, se dnes často projevuje vandalismem, svévolným porušováním dopravních a mnohých jiných předpisů, krádežemi i rozsáhlou hospodářskou kriminalitou. To vše se dá označit jako neúcta k soukromému i obecnému vlastnictví či chybějící vzájemný respekt občanů.
Pravdou je, že „obec“ resp. městská část nemůže zajistit úředníka či strážníka dozírajícího takříkajíc na každý roh. Může však, a je rozhodnuta, působit různými lokálními programy na zvyšování povědomí sounáležitosti i úcty k právu, přestože si je vědoma, že jde o záležitost dlouhodobou.
Jedním z takových kroků je i zvýšení informovanosti o obecních a obecných záležitostech. K tomu by bulletin, který právě dostáváte do rukou, mohl a měl výrazně přispět.

Mgr. Michal Basch, starosta městské části Praha 2

Zveřejněno: 20.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout