Vážení a milí spoluobčané,

druhé číslo Novin Prahy 2 otevírá „seriál“ příspěvků, věnovaných zaměření a práci jednotlivých odborů Obvodního úřadu m. č. Praha 2. Postupně budou představena všechna pracoviště úřadu, jejich náplně práce s jejich pravomocemi a odpovědnostmi, a to jak v oblasti samosprávy tak státní správy. Záměrem je usnadnit vám kontakt s úřadem, napomoci v orientaci při jednáních s jeho jednotlivými pracovišti. Rád bych v této souvislosti připomněl, že se v budově úřadu – na radnici na náměstí Míru – nachází také informační středisko. Zde jsou k dispozici informace také k aktuálním aktivitám naší městské části i často dalších subjektů Prahy 2, podklady k nabízeným bytovým a nebytovým prostorům (za tzv. tržní nájemné) či k záměrům městské části v oblasti majetkové apod. Záměrem pro budoucí rok je upravit toto středisko koncepčně i prostorově, dát mu modernější a otevřenější vzhled tak, aby sloužilo lépe občanům a šetřilo jejich čas.
Závěrem bych ještě rád připomněl nadcházející státní svátek 28. října, kdy vzpomeneme 81. výročí založení samostatného státu Čechů a Slováků. V této souvislosti Vám všem chci popřát jeho klidné a důstojné prožití, školákům a učitelům navíc nabrání nových sil během několika navazujících volných dní.
Mgr. Michal Basch, starosta m.č. Praha 2

Mgr. Michal Basch, starosta m.č. Praha 2

Zveřejněno: 03.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout