V ulicích i v parcích přibyly stromy (vloženo video)

V první polovině listopadu pokračovala pátá etapa výsadby stromů v ulicích Prahy 2. Vzhledem k situaci uličního stromořadí v městské části Praha 2 a v souladu s „Programovým prohlášením RMČ Praha 2 v období 2018–2022“ rozhodli radní vyčlenit na dosadbu chybějících stromů do uličních stromořadí na svém území z rozpočtu na rok 2020 finanční částku 1 300 000 Kč, kdy záměr následně schválilo na svém jednání i zastupitelstvo Prahy 2.

„Přestože stromy v ulicích by měly být v péči hlavního města Prahy, bereme jako městská část iniciativu do svých rukou a budeme v tom pokračovat. Každoročně z rozpočtu městské části uvolňujeme potřebnou částku na obnovu zeleně a já jsem i s ohledem na neutěšenou situaci uličního stromořadí jednoznačně přesvědčen o účelnosti vynaložených prostředků. Zároveň jsem rád, že momentální krizová situace kolem pandemie naše plány s podzimní výsadbou nenarušila,“ uvedl místostarosta Václav Vondrášek, který má oblast životního prostředí ve své gesci.

Nových dřevin se dočkali obyvatelé ulic Americká, Anny Letenské, Balbínova, Belgická, Budečská, Čerchovská, Čermákova, Dykova, Horská, Chodské, Kladská, Koperníkova, Lublaňská, Na Kozačce, Na Slupi, Sázavská, Studničkova, Šafaříkova, Šumavská, Uruguayská a Vyšehradská.

K výsadbě samotné byly vybrány takové druhy, které jsou adaptabilní a schopné přežívat v současném horkém klimatu města např. ambroň Liquidambar (ambroň západní), dřezovec Gleditsia, liliovník Liriodendron (liliovník tulipánokvětý) či jilm Ulmus Lobel.

Dále je v plánu výsadba šesti stromů v ulici Chodské, kde je nutné nahradit některé stromy turecké lísky novým druhem, který bude odolnější v těžkých podmínkách intravilánu města. Takovým stromem má být jilm Ulmus Lobel.

V rámci výsadby se počítá i s tříletou následnou péčí, která zahrnuje nejen pravidelnou zálivku stromů, ale i výchovné řezy stromů a úpravy rabátek. Kolem nově vysazených stromů budou upravena rabátka s propustnými mlatovými povrchy, které byly vybrány z důvodu snadnější údržby a úklidu a v neposlední řadě i kvůli zajištění zasakování vody ke stromům.


Nové stromy jsou i v parcích

Rada městské části Praha 2 na svém jednání 2. listopadu 2020 rozhodla o zajištění náhradní výsadby stromů v parcích na území městské části Praha 2 a související odborné pětileté péči. Společnost Gartensta Plus, s. r. o., zajistí výsadbu 27 kusů dřevin, většinou listnatých, do parků Riegrovy sady, Havlíčkovy sady, Folimanka a Lumírovy sady, čímž nahradí nuceně vykácené či poničené stromy.

Vzrostlá zeleň v ulicích a parcích zajišťuje ochlazování prostoru v horkých letních dnech. Zvlhčuje vzduch, snižuje prašnost a spoluutváří podobu intravilánu měst.

Městská část Praha 2 výsadbu stromů dotuje. V ulicích stromy doplňuje Technická správa komunikací, a. s., letos proběhla pátá etapa dosadby (pro tento rok Praha 2 uvolnila 1,3 milionu korun).

„Obnova zeleně je nezbytná. Jde o živý organismus, o který je třeba průběžně pečovat. Kromě příspěvku na uliční stromořadí především obnovujeme zeleň v parcích, které má MČ ve své správě. Nahrazujeme nemocné, poškozené nebo přestárlé stromy. O účelnosti vynaložených prostředků nemám nejmenší pochyby, stromy hrají ve městě čím dál tím větší roli,“ uvedl místostarosta Václav Vondrášek.

Na výsadbu navazuje pětiletá následná péče a údržba.

 Výsadba stromů jak v ulicích, tak v parcích, je v souladu s projektemud
Zveřejněno: 26.11.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout