Územní řízení na ÚMČ

Pro ty, kteří se pravidelně nesetkávají s problematikou rozvoje naší městské části, je to zdánlivě nezajímavá zpráva. Ostatní musí zbystřit pozornost. V územním rozhodování se rozhoduje o umístění nové stavby a jejím vztahu k okolí. Například všechny novostavby jako je areál Zvonařka, musely projít územním rozhodováním. Supermarket Albert na dvoře U Hulatů na Francouzské se pokusil územní rozhodnutí obejít a při odvolání ne-uspěl. Stavba proto nebyla zahájena.
Územní řízení je rozhodování státní správy, tedy úřadu a nikoliv politiků, které probíhá podle stavebního zákona a navazujících vyhlášek a jeho výsledkem je územní rozhodnutí. V tomto řízení se rozhoduje podle stavebního zákona, navazující vyhlášky a především podle pražského územního plánu o tom, zda nějaká stavba bude nebo nebude stát na území Prahy 2 a jak bude navazovat na okolní zástavbu. Navazující stavební řízení již rozhoduje převážně o technických podrobnostech stavby.
Proč je ale důležité, že územní řízení bude probíhat v odboru výstavby ÚMČ Praha 2? Dosud rozhodoval odbor magistrátu pro celou Prahu a rozhodoval možná s menší znalostí věci, často byly některé kroky formální a průběh celého řízení byl mimo dosah jednotlivých městských částí. Nový přesun kompetencí na velké městské části umožní, aby jednotlivá rozhodnutí více reagovala na místní podmínky a aby postup rozhodování byl více na očích. Úředníci by se již neměli vymlouvat na velkou agendu a snad zmizí i ponižující jednání některých úředníků. Zkrátka budou nám všem více na očích. Posílení kompetencí je také výhodnější pro naši městskou část. Rada městské části se může snadněji a bez zbytečných byrokratických průtahů k jednotlivým zahájeným řízením vyjádřit a hájit svoje stanovisko.
Buďme ale objektivní. Každý zásah do činnosti státní správy má i svoje negativa. Je možné, že dosavadní jednotný postup v rámci celé Prahy se změní v řadu dílčích nebo méně koordinovaných rozhodnutí. Je možné, že jednotlivé úřady si budou stejné předpisy a vyhlášky vykládat různě. Jsem optimista a proto jsem přesvědčen, že klady tohoto rozhodnutí postupně převáží. Konec konců jedná se o naplňování i principu subsidiarity, tedy přesunu kompetencí na nejnižší možnou a vhodnou úroveň.

Radim Perlín, zastupitel za Evropské demokraty

Zveřejněno: 08.09.2003 – support@publix.cz
Vytisknout