Útoky ze Strany zelených ohledně Zvonařky jsou lživé

Zcela nepravdivé je tvrzení, že zastupitelé na svém zasedání 7. 12. 2015 odmítli výstavbu Zvonařky. Zastupitelé žádné usnesení nepřijali a nelze tedy hovořit o tom, že vydali nějaký verdikt. Přestože se předkladatel, místostarosta Václav Vondrášek, ztotožnil s pozměňovacím návrhem Michala Uhla (SZ) a o usnesení zastupitelé hlasovali včetně Uhlova návrhu, sami Zelení nakonec doplněné znění nepodpořili.

Věc se tak, bez usnesení ze zastupitelstva, vrátila opět do kompetenčních pravomocí Rady MČ Praha 2, která o Zvonařce hlasovala na svém jednání 14. 12. Radní vzali na vědomí projektovou dokumentaci k územnímu řízení, jež řeší záměr výstavby Bytového domu Zvonařka. Rada dále svým usnesením akceptovala pozměňovací návrh Michala Uhla (SZ), tak, jak zazněl na prosincovém zastupitelstvu, kde pro něj paradoxně sám Michal Uhl nehlasoval. Toto usnesení vybízí Prahu 2 k možnosti odkupu dotčených pozemků v případě, pokud nebude do jednoho roku získán souhlas všech orgánů státní správy v územním řízení, včetně památkářů.

Na pravdě se nezakládá ani tvrzení Strany zelených, že se záležitosti týkající se roubenky Pod Zvonařkou a zamýšlené novostavby v její blízkosti odehrávají za zavřenými dveřmi. Jsou to koaliční zastupitelé, kdo například upozorňují občany na to, že se sami mohou stát účastníky územního řízení a účinně protestovat. Byla to koalice, která zvala občany na veřejné projednání záměru s architektem a investorem, konaného 20. 11. na Nuselských schodech.

Rada MČ Praha 2 přitom měla Zvonařku na programu již v říjnu. Ze vstřícnosti k opozici ale radní projednávání Zvonařky odložili a koalice Zvonařku zařadila na zmíněné řádné jednání zastupitelstva, konané 7. 12. Opozice mezitím požádala o svolání mimořádného zastupitelstva, s jediným bodem – právě Zvonařky. Starostka svolala toto mimořádné zastupitelstvo na 19. 11., zastupitelé si však neodhlasovali program jednání, a to i vinou nízké účasti opozice – chyběl i předseda zastupitelského klubu SZ Jan Hruška.

Dlouhodobě se Praha 2 snaží donutit investora ke změnám projektu tak, aby projekt v nejvyšší možné míře prospěl svým sousedům a okolí - což se daří. Je ovšem zapotřebí připomenout, že Praha 2 nemá rozhodovací pravomoc a veškeré rozhodování o tom, zda a jak se začne stavět, je na orgánech státní správy.  

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 222 518 766, mobil: 724 727 224. e-mail:chalupskai@p2.mepnet.cz.

Vytisknout