Úspěšní olympionici z městské části Praha 2

Letošní rok 2001 byl druhým rokem projektu Pražských dětských olympijských her (PDOH).
Naše městská část se aktivně zapojila do celého projektu a vyslala své reprezentanty do 18 sportovních a 12 kulturně - společenských soutěží.
Jednotlivé reprezentační týmy tvořili žáci všech 12 základních škol z Prahy 2, studenti Soukromého gymnázia J. Škvoreckého a Arcibiskupského gymnázia. Děti byly úspěšné např. v literární a v keramické tvorbě, v dějepisných soutěžích, ale i ve sportu (florbal, basketbal a již tradičně plavání).
Druhou rovinou aktivní účasti byla organizace historicko - zeměpisné soutěže o Praze a turnaje v basketbale, které zajišťovali učitelé a žáci ze ZŠ Londýnská 34. Žáci z jednotlivých pražských městských částí soutěžili od 11. do 13 6. v kulturně - společenských soutěžích a od 18. do 22. 6. ve sportovních disciplínách.
Soutěže probíhaly ve čtyřech věkových kategoriích chlapců a čtyřech kategoriích dívek. Velkým dnem Pražských dětských olympijských her 2001 byla středa 21. 6., kdy mezi žáky zavítali D. Zátopková a J. Železný, který předával medaile za atletické soutěže.
Slavnostním zakončením letošních her v Praze 2 bylo 27. 6. setkání úspěšných dětských olympioniků se starostou Mgr. M. Baschem za přítomnosti předsedy olympijského výboru PDOH Prahy 2 Mgr. J. Kotala. Na Novoměstské radnici pan starosta poděkoval žákům za nádhernou reprezentaci MČ Praha 2 a předal jim upomínkové dary.

šev

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout