Upozornění odd. zdravotnictví

Podle zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv byl z tuzemského trhu stažen lék Cholstat, snižující hladinu cholesterolu v krvi. Pacienti, kteří ho užívají, by se měli se svým lékařem poradit o jiné možné léčbě. Držitel rozhodnutí o registraci (Laboratoires Fournier) se rozhodl lékárnám kompenzovat výdaje vzniklé s vrácením již vydaných balení přípravku, a to včetně navrácení doplatku pacientům. Upozorňujeme tedy občany, že jim lékárna, kde Cholstat zakoupili, při vrácení nepoužitého balení léku doplatek uhradí.
Vzhledem k tomu, že se v médiích objevily spekulace, že lékárny nedostaly informace o stažení Cholstatu včas, chtěli bychom podat zprávu, jak v těchto případech postupuje oddělení zdravotnictví ÚMČ Praha 2. Zákon o léčivech stanovuje Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) povinnost zasílat okresním úřadům informace o stažení léčiva z oběhu. Ze stejného zákona vyplývá také povinnost úřadů neprodleně informovat zdravotnická zařízení a distributory léčiv nacházející se na územním obvodě. Oddělení zdravotnictví okamžitě zasílá informaci prostřednictvím faxu příslušným lékárnám a distributorům léčiv; ostatním zdravotnickým zařízením je informace zaslána poštou. Tímto způsobem postupovalo oddělení zdravotnictví ÚMČ Praha 2 i v pondělí 13. 8.: dopoledne obdrželo zprávu o Cholstatu od SÚKL a již během odpoledne informovalo všech 23 lékáren i 9 distributorů léčiv v městské části. Čtenáře chceme dále upozornit, že podrobnější informace o léku Cholstat si mohou přečíst na internetových stránkách SÚKL (www.sukl.cz) nebo na vývěsní tabuli odd. zdravotnictví ÚMČ Praha 2 na nám. Míru 20.   

Mgr. Marcela Šrámková, vedoucí odd. zdravotnictví

Zveřejněno: 03.09.2001 – support@publix.cz
Vytisknout