Upozornění

Odbor životního prostředí upozorňuje provozovatele velkých, malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší na povinnost dle § 8, zákona č. 389/1991 Sb., v úplném znění zákona 212/1994 Sb. oznámit výpočet poplatku za každý zdroj znečišťování, a to do 15. února kalendářního roku.
Vyplněné formuláře provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší zasílají:
n provozovatelé malých zdrojů (tepelný výkon do 0,2 MW) odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2
n provozovatelé středních zdrojů (tepelný výkon od 0,2 do 5 MW) odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1
n provozovatelé velkých zdrojů (tepelný výkon vyšší než 5 MW) České inspekci životního prostředí, Kodaňská 10, Praha 10
Tiskopisy Oznámení pro malé a střední zdroje lze vyzvednout v Informační kanceláři ÚMČ Praha 2 nebo v odboru životního prostředí, místnost 436, IV. patro (ing. Staroňová).
RNDr. Ludmila Pavlíková, vedoucí odboru životního prostředí

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout