Upozornění

Magistrát hl. m. Prahy, sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy, odbor územně plánovacích podkladů a dokumentací oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení projednávání konceptu regulačního plánu části II. území Vinohrady. Veřejné projednávání spojené s výkladem se uskuteční 2. 5. 2002 v 9:00 ve Velkém sále MHMP SÚRM, Hradčanské nám. 8, Praha 1.
Bližší informace na www.praha2.cz a na vývěsce ÚMČ Praha 2.

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout