Umět se zeptat a umět naslouchat

Ve dnech 12. a 13. června se náměstí Míru promění v „trenažér“, umožňující alespoň na chvíli nahlédnout do světa handicapovaných. Každý si bude moci sám vyzkoušet, jaké nástrahy jsou nevidomí a imobilní lidé nuceni překonávat při pohybu po městě.
Akci Jiný svět aneb Umět se zeptat a umět naslouchat pořádá již podruhé za podpory MČ Praha 2 Obvodní ředitelství městské policie Prahy 2 – ve spolupráci s pražskými organizacemi pro handicapované a s oddělením prevence městské policie. Podobně jako vloni budou v ohrazeném areálu v prostoru před kostelem sv. Ludmily dvě protínající se tratě, vozíčkářská a slepecká. Zájemci z řad „zdravých“ lidí si tak za pomoci odborného asistenta a vybaveni invalidním vozíkem či neprůhlednými brýlemi a slepeckou holí budou moci vyzkoušet to, co je pro handicapované při pohybu městem běžnou realitou. Praktickou zkoušku doplní odborný výklad asistentů z Jedličkova ústavu a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.
Při té příležitosti vyhlásila počátkem května MP Prahy 2 výtvarnou soutěž pro děti. Mohou se do ní zapojit všichni žáci základních škol ve druhé městské části; stačí namalovat obrázek formátu A4 na téma Pohyb invalidních a nevidomých spoluobčanů po ulicích. „Děti by měly namalovat obrázek, který ukazuje buď kladný, anebo záporný postoj občanů k handicapovaným lidem – např. jak vozíčkáři či nevidomému pomáhají jiní lidé, aby se dostal do schodů, přes přechod, do dopravního prostředku MHD, atd. Obrázek by mohl ztvárnit ochotu jiných pomoci, anebo lhostejnost, či výsměch směřující na adresu těchto lidí, popřípadě parkování vozidel na bezbariérových přechodech pro chodce a invalidních parkovištích,“ uvedl Martin Hlaváček z OŘ MP Prahy 2. Soutěžit se bude v kategoriích podle tříd. Tři nejlepší obrázky z každé skupiny budou odměněny cenami a vystaveny na náměstí Míru ve dnech 12. a 13. června, tedy v době konání akce „Jiný svět“. Soutěžní obrázky mohou zástupci škol zasílat na adresu služebny městské policie na nám. Míru 14, 120 00 Praha 2, a to nejpozději do 5. června. Obrázky vyhodnotí porota složená z pracovníků Jedličkova ústavu a strážníků MP Prahy 2.

Text: len, foto: MBr

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout