Úmč Praha 2 se přestěhoval: Změna telefonních čísel

Od 25. února 2004 působí Úřad městské části Praha 2 na čtyřech náhradních pracovištích: Žitná 51, Karlovo nám. 8, Korunní 15 a Štěpánská 1. Přestěhování úřadu z budov na náměstí Míru 20 a Jugoslávská 20 a 22 bylo nutné kvůli rekonstrukci a přístavbě těchto objektů, která povede k zásadní modernizaci úřadu; začne v březnu a potrvá do září 2005. Podrobný seznam rozmístění jednotlivých pracovišť po dobu rekonstrukce včetně kontaktů na úředníky a představitele samosprávy jsme zveřejnili v čísle 2/2004. Tyto informace jsou také k dispozici v nové informační kanceláři úřadu na Karlově nám. 8 a najdete je na internetu: www.praha2.cz, kde byla pro tento účel vytvořena nová aplikace s kompletním adresářem ÚMČ. Nejdůležitější informace budou také zveřejněny v Ročence městské části Praha 2, jejíž vydání připravujeme na měsíc duben. V tomto čísle rekapitulujeme základní informace.
Informační kancelář:    236 044 246     Karlovo nám. 8    www.praha2.cz

Poštovní adresa všech pracovišť úřadu zůstává stejná – ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
Nové rozmístění úřadu podle jednotlivých odborů
Žitná 51, Praha 1   společná ústředna 236 044 111
Přízemí:   ověřování, archiv úřadu
1. patro:   odbor správních agend – matrika, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
2. patro:   odbor správních agend – oddělení přestupků, ekonomický odbor – oddělení poplatků, odbor kancelář tajemnice – pokladna
3. patro:   odbor výstavby – část odd. stavební, oddělení územního rozhodování
4. patro:   tajemnice Zdenka Šimonová, odbor kancelář tajemnice, útvar interního auditu
5. patro:   odbor výstavby – část odd. stavební, odbor životního prostředí
6. patro:   odbor dopravy, ekonomický odbor – vymáhání pohledávek, odbor informatiky – technické zázemí (kanceláře na Karlově nám. 8)

Karlovo nám. 8, Praha 2   společná ústředna 236 044 111
Přízemí:    informační kancelář, centrální podatelna ÚMČ, ověřování, rozmnožovna úřadu
1. patro:    ekonomický odbor – odd. účtáren, odbor kultury a informací (red. Novin Prahy 2)
2. patro: ?   ?starosta Mgr. Michal Basch, zástupkyně starosty Mgr. Jarmila Cechnerová, zástupkyně starosty Jana Černochová, odbor kancelář starosty, asistent starosty, kancelář radních
3. patro:    majetkový odbor – odd. bytové, právníci, majetkový odbor – odd. správy a ekonomiky majetku, část odd. evidence majetku
4. patro: ?   ?humanitní odbor – odd. sociální péče, odbor kancelář starosty – odd. krizového řízení a bezpeč., majetkový odbor – část odd. evidence majetku
5. patro:    odbor kancelář tajemnice – odd. hospodářské správy, odbor informatiky

Korunní 15, Praha 2
ústředna 222 516 097, 224 251 066, 224 250 401, 224 254 760, 224 253 480, 224 251 697
Přízemí:   odbor školství, mládeže a tělovýchovy, humanitní odbor – odd. sociální prevence
1. patro:   živnostenský odbor – odd. registrace, odd. inspekce
2. patro:   odbor investic a oprav majetku, zástupce starosty Ing. Libor Krátký, uvolněný člen ZMČ RNDr. Jan Polecha, CSc.
3. patro:   ?humanitní odbor – odd. péče o rodinu, humanitní odbor – odd. sociální prevence, odbor kancelář starosty – odd. územního rozvoje, odbor kancelář starosty – odd. prevence kriminality a krizového řízení (protidrogová koordinátorka)

Štěpánská 1, Praha 2   ústředna 221 965 411
1. patro:   odbor státní sociální podpory

Kam a kdy na ÚMČ Praha 2 od 25. února 2004
PODATELNA
Karlovo nám. 8
Návštěvní hodiny:   
po, st   8:00 – 17:30
út, čt   7:30 – 16:00
pá   7:30 – 14:00
e-mail: podatelna@p2.mepnet.cz

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ
Karlovo nám. 8
Návštěvní hodiny:
po, st   8:00 – 17:30
út, čt   8:00 – 16:00
pá   8:00 – 14:00
e-mail: infocentrum@p2.mepnet.cz
   
OVĚŘOVÁNÍ
Karlovo nám. 8, Žitná 51
Návštěvní hodiny:   
po, st   8:00 – 17:30
út, čt   8:00 – 16:00
pá   8:00 – 14:00

osobní dokl. a evidence obyv.
Žitná 51
Návštěvní hodiny:   
po, st   8:00 – 17:30
út, čt   8:00 – 15:30
pá   8:00 – 13:30

ROZMNOŽOVNA
Karlovo nám. 8
Návštěvní hodiny:
po, st   8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30   
út, čt   8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00   

?NÁVŠTĚVNÍ dny pro veřejnost NA OSTATNÍCH PRACOVIŠTÍCH   
po, st   ?8:00 – 12:00
13:00 – 17:30

Náhradní pracoviště ÚMČ Praha 2, Karlovo náměstí 8   


Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout