UPOZORNĚNÍ

Speciální školy pro zrakově postižené (dříve Základní a Zvláštní škola pro slabozraké) se Speciálně pedagogickým centrem přesídlily koncem ledna 2000 z restituovaných objektů v Koperníkově ul. l2 do budovy po autoopravárenském učilišti na nám.Míru l9.
Podle možnosti přijímají školy k docházce do ZŠ a ZvŠ kromě zrakově postižených žáků i jinak handicapované školáky, pro které je vhodná individuální vzdělávací péče v malém třídním kolektivu.
Kontakty na tel. číslech : 22 51 80 88 - řed. školy, 22 51 51 34 - zást. řed., 22 24 27 71- SPC
Bližší informace o historii i současnosti speciálního školství pro zrakově postižené v Praze 2 najdete v příštím čísle těchto novin.

-red-

Zveřejněno: 13.03.2000 – support@publix.cz
Vytisknout