1 2 3 4 5  další 
 • Úřad MČ Praha 2 pokračuje v bezpečnostních opatřeních a dočasně mění úřední hodiny


  V souvislosti s krizovým opatřením Vlády ČR upravila městská část Praha 2 provoz i návštěvní hodiny úřadu pro veřejnost a zároveň zohlednila skutečnost, že na středu 28. října připadá státní svátek. Občanům tento den nově úředníci vynahradí o den později - ve čtvrtek 29. října, kdy budou jednotlivé agendy vyřizovat v celodenním režimu od 07:30 do 16:00 hodin. V pátek 30. října pak zůstanou dveře úřadu zavřeny.
 • Praha 2 pomáhá seniorům i samoživitelkám


  Městská část Praha 2 ani v těchto dnech nezapomíná na nejohroženější skupinu obyvatel – seniory a také na rodiny samoživitelů, kterých se vládní restrikce dotýkají vůbec nejvíce.
 • Městská část Praha 2 odmítá akceptovat katastrofální stav budovy bývalého nádraží Vyšehrad a podává trestní oznámení


  Zástupci druhé městské části odmítají akceptovat katastrofální stav budovy bývalého nádraží Vyšehrad a naprostou nečinnost stávajícího vlastníka! Po aktuálním šetření na místě objektu, kdy bylo zjištěno výrazné narušení střešní konstrukce, podala městská část trestní oznámení pro obecné ohrožení.
 • Praha 2 zprostředkovala svým občanům psychologickou pomoc


  Občané druhé městské části si mohou promluvit s farářem nebo psychoterapeutkou. Tuto možnost jim, stejně jako na jaře, zprostředkovala radnice Prahy 2.
 • Setkání s řediteli základních a mateřských škol


  Starostka Prahy 2 Jana Černochová se dnes v budově vinohradské radnice setkala s řediteli základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí, aby zjistila, jak vypadá krizové opatření Vlády ČR ve školské praxi.
 • Radnice Prahy 2 si připomíná Památný den sokolstva


  Městská část Praha 2 si ve čtvrtek 8. října připomněla Památný den sokolstva, který je od roku 2019 významným dnem ČR. Slavnostního aktu u rozvinuté sokolské vlajky v budově vinohradské radnice na náměstí Míru se zúčastnila starostka v doprovodu radních i zástupci tří sokolských jednot z Prahy 2 – T. J. Sokol Pražský, T. J. Sokol Vyšehrad a T. J. Sokol Královské Vinohrady.
 • Dílčí projekt revitalizace Riegrových sadů postoupil do finále národní architektonické soutěže


  Praha 2 postupně revitalizuje jeden z nejkrásnějších pražských parků – Riegrovy sady, ten se nachází na ploše 10,5 hektarů mezi Polskou, Chopinovou, Vozovou a Italskou ulicí.
 • Městská část Praha 2 darovala strážníkům figuríny pro nácvik resuscitace


  Praha 2 dnes ráno předala Obvodnímu ředitelství městské policie Praha 2 věcný dar v podobě figurín pro nácvik resuscitace v dospělém i dětském provedení spolu s příslušenstvím v celkové hodnotě 47.843,- Kč. S vyčleněním částky z rozpočtu městské části souhlasila Rada městské části Praha 2 na svém červnovém jednání.
 • Praha 2 chrání klienty centra sociálních služeb


  Centrum sociálních služeb Praha 2 dle nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy v tomto týdnu přistoupilo k omezení návštěv v domovech pro seniory a také ukončilo provoz jídelny pro seniory a veřejnost v Máchově ulici.
 • Praha 2 je nejlepším místem pro podnikání v metropoli


  Městská část Praha 2 je podle srovnávacího výzkumu analytické agentury Datank nejlepším místem pro podnikatele v metropoli. Ve srovnání mezi 22 pražskými městskými částmi se Praha 2 umístila na prvním místě a potvrdila tak renomé transparentní městské části, která je přívětivá vůči podnikatelům a vytváří jim ty nejlepší podmínky.
 • Na Karlově náměstí odstartoval dvouletý projekt „Praha 2 – městská část vlídná k obětem“


  Lidé procházející se po Karlově náměstí budou po dva roky míjet velké logo Bílého kruhu bezpečí, organizace pro pomoc obětem kriminality, která v příštím roce oslaví třicet své existence.
 • Městská část Praha 2 chce navrátit sochu skateboardisty do parku Folimanka


  Záměr vrátit do parku Folimanka opravenou sochu Skateboardisty odsouhlasila Rada městské části Praha 2 již loni na svém červnovém jednání. Realizovat se měl k příležitosti letních olympijských her v Tokiu, pandemie ale plány posunula.
 • Politici i úředníci z dvojkové radnice darují krev


  Radnice Prahy 2 vyslyšela nedávné volání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a zorganizovala mezi svými zaměstnanci dobrovolné darování krve. K odběrům na Karlově náměstí tak dnes dorazilo několik desítek pracovníků úřadu. Příkladem šli i radní, v čele se starostkou Janou Černochovou.
 • Praha 2 vítá iniciativu hl. m. Prahy omezit konzumaci alkoholu na náplavce


  Městská část Praha 2 řeší problém hluku, nekázně a následného znečištění nejen na náplavce Rašínova nábřeží, ale v celém Podskalí už dlouhodobě. Mezi nejrizikovější lokality přitom řadí například bar v Trojické ulici, Zítkovy sady apod. Avizovaný záměr magistrátu omezit konzumaci alkoholu na náplavce tak rozhodně vedení dvojkové radnice vítá.
 • Radnice apeluje na dodržování návštěvního řádu v parku Havlíčkovy sady


  Návštěvní řád v parku Havlíčkovy sady letos v červenci doznal změn, po té, co jeho novou podobu schválili radní Prahy 2 na svém červnovém jednání. Změna se týká zákazu požívání alkoholických nápojů po 22. hodině s výjimkou provozoven včetně jejich předzahrádek a akcí povolených městskou částí Praha 2.
 • Nová mlhoviště osvěžují a zchlazují vzduch v Praze 2


  Městská část Praha 2 letos instalovala už čtrnáct „mlhovišť“. První byla spuštěna v květnu letošního roku, to poslední ve Folimance začalo slavnostně „mlžit“ ve středu 15. července.
 • Radnice přistoupila k realizaci slíbené podpory nájemcům nebytových prostor


  Radní Prahy 2 na svém jednání v pondělí 13. 7. 2020 navázali na svá předchozí rozhodnutí o podpoře podnikatelských nebo jiných činností provozovaných v nebytových prostorách ve správě městské části, které byly znemožněny nebo podstatně ztíženy v důsledku mimořádných opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru.
 • Praha 2 poděkovala pracovníkům Správy služeb hl. m. Prahy za jejich pomoc během pandemie covidu-19


  Městská část Praha 2 v těchto dnech ocenila spolupráci a také nezištnou pomoc pracovníků Integrovaného záchranného systému i dalších spolupracujících společností, úředníků i dobrovolníků. Jako výraz poděkování pro ně nechala radnice vyrobit speciální pamětní medaili.
 • Městská část Praha 2 pomáhá při obnově Masarykova lesa v Izraeli


  Městská část Praha 2 před dvěma lety věnovala sto tisíc korun Židovskému národnímu fondu. Peníze byly použity k revitalizaci lesa, který dostal Tomáš Garrigue Masaryk ke svým 80. narozeninám. Židovský národní fond nyní na společném setkání v rezidenci izraelského velvyslance ocenil významné dárce – městská část Praha 2 dostala děkovný certifikát za spolupráci na obnově Masarykova lesa v Izraeli.
 • Praha 2 pokročila s projektem adaptace na klimatické změny a ve spolupráci s odborníky vytipovala možná opatření


  V souvislosti s projektem adaptace na klimatické změny v podmínkách měst, který zahájila městská část Praha 2 ve spolupráci s Centrem pro vodu, půdu a krajinu (CVPK) České zemědělské univerzity (ČZU) v září minulého roku, se začínají rýsovat i nové možnosti.
 • Viniční altán v Havlíčkových sadech se po rekonstrukci opět otevírá veřejnosti


  Jedinečný Viniční altán v Havlíčkových sadech ve druhé městské části je znovu jako nový. Dekorativní dřevěná stavba, která je dominantou vinice Grébovka, bude po celkové rekonstrukci sloužit především pro pořádání svatebních hostin, ochutnávky vín či rodinné oslavy. Stavební práce se týkaly především dřevěných konstrukcí, břidlicové střechy a fasády, opraveny byly i dřevěné prvky, pergoly či řezby.
 • Praha 2 se připojuje k manifestu, který připomíná zavraždění Milady Horákové


  Vedení radnice Prahy 2 souhlasilo s účastí na manifestu občanského sdružení Dekomunizace, které svými nenásilnými veřejnými akcemi připomíná zločiny komunismu. Na budovu Úřadu městské části Praha 2 tak nechali radní umístit tematický banner. K výzvě se radnice připojila i na svých webových stránkách a na sociálních sítích.
 • Praha 2 poskytne slevy nájemcům nebytových prostor


  Radní Prahy 2 na svém jednání v pondělí 8. června navázali na své rozhodnutí ze 14. dubna 2020, kdy schválili podporu podnikatelům a živnostníkům, na které dopadla krizová opatření vlády v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem, ve formě slevy z nájmu nebytových prostor a prostor pronajatých v obecním zájmu, svěřených do správy městské části Praha 2.
 • Dobrá zpráva pro nájemníky obecních bytů: Praha 2 nebude zvyšovat nájemné


  Radní na svém dnešním jednání rozhodli, že se nájemné v obecních bytech letos zvyšovat nebude. Svým rozhodnutím tak rada revokovala své usnesení z února letošního roku o zvýšení nájemného u smluv o nájmu bytových prostor o míru inflace pro období od 1. července 2020. Vedení radnice tak nechce své občany v této nelehké době ještě zbytečně zatěžovat zvyšováním výdajů za bydlení.
 • Daň z nemovitosti zůstává na dvojce stejná


  Ke konci tohoto měsíce je splatná roční daň z nemovitosti. Pro mnohé Pražany jde o další finanční zásah do už tak zatíženého rodinného rozpočtu. Obyvatelé dvojky, kteří vlastní dům nebo byt, jako jedni z mála za ni zaplatí stejně jako v předešlých letech. Vloni o tom rozhodli radní Prahy 2.
 • Přístřešek v Bělehradské už slouží veřejnosti


  Praha 2 nechala v prostoru zastávky MHD v Bělehradské ulici vybudovat přístřešek. Ten už plně slouží veřejnosti a chrání cestující, kteří čekají na tramvaj před nepřízní počasí.
 • Vinobraní na Grébovce letos nebude


  Radní Prahy 2 rozhodli o tom, že se v pořadí již 14. ročník oblíbeného Vinobraní na Grébovce letos v září konat nebude. Rozhodli se tak po důkladném zvážení celé situace a možných rizik s ohledem na zdraví a bezpečnost občanů i případných návštěvníků.
 • Basketbalové tréninky dětí a mládeže ve Folimance opět pokračují


  Ve čtvrtek 21. května odstartovala se zpožděním jarní část tréninků basketbalu pro děti a mládež ve věku od 8 do 18 let. Projekt tak pokračuje již druhým rokem.
 • V Praze 2 jsou čtyři nová místa s vodní mlhou


  Ve čtvrtek 14. května 2020 byla na základě uzavřené smlouvy mezi městskou částí Praha 2 a PVK, a. s., instalována čtyři „mlhoviště“. Jde o venkovní mlžící systém typu „brčko“, který je vždy instalován na podzemní hydrant vodovodní sítě spravované PVK.
 • Praha 2 pokračuje v pořádání on-line webinářů pro podnikatele a živnostníky


  Radnice Prahy 2 v minulých týdnech nabídla podnikatelům a živnostníkům, kteří byli dotčeni vyhlášeným nouzovým stavem a souvisejícími restrikcemi, podporu ve formě online poradenství z oblasti práva a z oblasti daní. Pilotní webinář pro první desítku zájemců proběhl 23. dubna a setkal se s pozitivním ohlasem. Městská část proto zamýšlí v projektu pokračovat a vypisuje další termín.