Sociální péče

1.  Můj otec je v nemocnici a nyní má být propuštěn do domácího ošetření. Já se postarat nemohu. Kdo vyřizuje přijetí do léčeben dlouhodobě nemocných (LDN)?
Žádosti do LDN vyřizuje sociální pracovnice v nemocnici, případně ošetřující lékař.

2.  Existuje v Praze 2 jídelna pro důchodce?
Jídelna pro důchodce, kteří bydlí v Praze 2, se nachází v Centru sociálních služeb Praha 2, Máchova 14. V případě zájmu zatelefonujte na číslo 222 513 321 nebo přijďte osobně do Máchovy 14.

3.  Jsem starý a osamělý. Mohl by mi někdo nosit obědy?
Pečovatelskou službu poskytuje v Praze 2 Centrum sociálních služeb Praha 2, Máchova 14. Potřebné informace získáte na telefonním čísle: 222 513 321.

4.  Pečuji o nemocnou matku. Rádi bychom odjeli s rodinou na dovolenou. Mohl by se o ni někdo postarat?
Pro tyto situace Centrum sociálních služeb Praha 2, Máchova 14 nabízí odlehčovací služby. Podrobné informace  Vám poskytnou pracovníci organizace na telefonním čísle 222 513 321.

5.  Mohu si zajistit ošetřování doma?
Ano. Ošetřovatelskou službu v domácnosti si můžete domluvit na tel. 222 513 321 nebo osobně v Máchově 14.

6.  Potřebuji dát dítě do jeslí, ale slyšela jsem, že v Praze 2 byly zrušeny. Je to pravda?
V Praze 2 je zřízeno s režimem jeslí zařízení pro děti do tří let v Londýnské 16. Telefonický kontakt do tohoto zařízení je 222 515 572. Formulář žádosti je k dispozici také ve vrátnici Centra sociálních služeb Praha 2, Máchova 14.

7.  Potřebovala bych si vyřídit průkaz pro zdravotně postižené, můžete mi poradit, kde ho získám?
Průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) se vyřizuje na kontaktní pobočce Úřadu práce ČR, na adrese Šafaříkova 14, Praha 2. Žádost je možné osobně vyzvednout na pobočce Úřadu práce nebo je ke stažení na stránkách MPSV na tomto odkazu:
www.portal.mpsv.cz/forms
www.portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz

8.  Můžete mi poradit, kde se vydává parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením?
Pokud jste držitelem platného průkazu ZTP (příp. ZTP/P), máte nárok na vydání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Žadatelem o parkovací průkaz je držitel platného průkazu ZTP nebo ZTP/P (případně zmocněnec, či soudem určený opatrovník).
Parkovací průkazy vydává humanitní odbor, oddělení sociálních služeb Úřadu městské části Praha 2, v kanceláři č. 210 ve 2. patře nám. Míru 20, Praha 2 v úřední dny pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30 hod. Pro vydání parkovacího průkazu je třeba předložit platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz, fotografii o rozměru 35 x 45 mm. Parkovací průkaz bude žadateli vydán na počkání, formuláře nejsou předepsány - potřebné údaje jsou vyplněny na místě.
www.praha2.cz/Humanitni-odbor-oddeleni-socialnich-sluzeb-kontakty-cinnosti

9.  Ocitl jsem se v těžké životní situaci, jsem téměř bez finančních prostředků. Kam se mám obrátit?
V této situaci se obraťte na kontaktní pobočku Úřadu práce ČR, na adrese Bělehradská 86. Zde Vám poskytnou veškeré informace k dávkám hmotné nouze a potřebné formuláře. Informace Vám také v úřední dny pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.30 hod. poskytne sociální kurátor Mgr. Petr Šůcha, tel. 236 044 226, petr.sucha@praha2.cz.

10.  Chci si podat žádost do domu s pečovatelskou službou. Kde si ji mohu vyřídit?
Žádost si můžete osobně vyzvednout na ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, v kanceláři č. 211 nebo si ji stáhnout na tomto odkazu www.urad.praha2.cz/Humanitni-odbor. Vyplněnou žádost odevzdejte na podatelně ÚMČ Praha 2. Následně Vás bude kontaktovat pracovnice humanitního odboru.

11.  Maminka bude tento měsíc slavit 80. narozeniny a potěšila by ji gratulace od MČ. Přijdete ji popřát?
Veškeré dotazy týkající se životních jubileí Vám ráda zodpoví pracovnice humanitního odboru Bc. Marie Bendová, tel.: 236 044 142, kancelář č. 210, e-mail: marie.bendova@praha2.cz.