Tipy

NKP Vyšehrad
l GALERIE VYŠEHRAD (Nad Libušinou lázní): od 30. března do 25. dubna výstava obrazů Karla Marečka Barevný svět; od 28. dubna do 16. května fotografie Karla Novotného a Ivana Bumby Krajina jako ateliér. l STÁLÉ EXPOZICE: Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění; vstup do kasemat podzemního sálu Gorlice, kde je umístěno šest originálních soch z Karlova mostu; otevřeno denně: 9:30 – 18:00. l Vyšehradský hřbitov se Slavínem, otevřeno denně: 8:00 – 18:00. l Internet: www.praha-vysehrad.cz.

Novoměstská radnice
S příchodem jara je spojeno také zahájení sezóny na Novoměstské radnici. V květnu bude pro veřejnost zpřístupněna radniční věž. Na radnici se také budou udílet historicky první čestná občanství – zastupitelé z osobností Prahy 2 vybrali fotografa L. Sitenského, spisovatele Fr. Langra a politika V. Bendu (oba in memoriam).

Muzeum Policie ČR
Dětské odpolední pořady: 7. 4. Století policie: historická skupina Četnická pátrací stanice Praha; 14. 4. Kolo tety Berty: Černé divadlo; 17. 4. Sobotní odpoledne s dětmi a pro děti; 21. 4. Jak mu dupou králíci: kabaret Jana Vodňanského a 28. 4. Zdravověda (od 14:00). l Filmový čtvrtek: 22. 4. od 17:00 příběh československých stíhacích pilotů za 2. svět. války Tmavomodrý svět. l VÝSTAVY: Plenérová malba Marie Drlíkové (7. 4. – 16. 4.); II. ročník Malby semestrálních kurzů (21. 4. – 30. 4.); Naše sovy (do 25. 4.).

Koncerty: 13. 4. Velikonoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (od 18:00); expozice je otevřena denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00. l Na objednávku Dopravní výchova: pro MŠ a 1. – 4. ročníky ZŠ a Mládež a kriminalita: besedy pro 2. stupeň ZŠ, pro studenty středních a učňovských škol. Informace o programech a objednávky na tel.: 974 824 862. l Internet: www.mvcr.cz/policie/muzeum.htm.

Zveřejněno: 16.04.2004 – support@publix.cz
Vytisknout