Tipy

Novoměstská radnice
VÝSTAVA: Od 23. 9. do 20. 10. je otevřena výstava Jiné Finsko, kterou pořádají Ministerstvo kultury ČR a velvyslanectví Finské republiky; otevřeno denně 10:00 - 18:00, kromě pondělí.

Vyšehrad
l VÝSTAVY: v Galerii Vyšehrad od 25. 9. do 20. 10. skupinová výstava obrazů Voda. Od 23. 10. do 10. 11. výstava ilustrací, obrazů a grafik VÁCLAV KAREL (k 100. výročí narození). l STÁLÉ EXPOZICE: Informační centrum ŠPIČKA (ulice V Pevnosti) v torzu gotické brány Špičky; Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění; vstup do kasemat podzemního sálu Gorlice, kde je umístěno šest originálních soch z Karlova mostu: od 4. 10. do 3. 11. výstava skulptur SOCHY Larse Widenfalka (Švédsko) a Aleny Matějkové (ČR); otevřeno denně: 9:30 - 18:00 (duben až říjen). Internet: www.vysehrad.cz.

Muzeum hlavního města Prahy
EXPOZICE: HISTORICKÁ PRAHA (dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784), Langweilův model Prahy z let 1826 - 1834; SKLO V PRAZE: poprvé představena unikátní sbírka muzea hl. m. Prahy, vznikající postupně od založení muzea v roce 1881, jejíž historická a umělecká hodnota je nevyčíslitelná. Představuje sklo reprezentativní, domácenské nebo užité v architektuře jako součást životního stylu Pražanů. Část výstavy bude tvořit také ukázka soudobé produkce pražských sklářských firem a sklářských výtvarníků (do 27. 10.); FOTOGRAFIE ARCHITEKTURY_: soubor barevných a černobílých fotografií V. Škrabánka výtvarně ztvárňuje architektonické motivy, detaily a celky, a to jak historické, tak moderní architektury Prahy a okolí (do 27. 10.). PODSKALÍ OČIMA DĚTÍ: výstavka výtvarných prací dětí ze ZŠ Vratislavova. Tato akce má mj. připomenout plánované otevření Podskalské celnice na Výtoni, kterou Muzeum hl. m. Prahy spravuje. Každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20:00 a symbolické vstupné 1 Kč. Internet: www.muzeumprahy.cz.

Zveřejněno: 02.10.2002 – support@publix.cz
Vytisknout