Tipy

Vyšehrad
l VÝSTAVA: Galerie Vyšehrad: od 27. 2. do 23. 3. Krajina ducha a duše v nás (obrazy – art brut) od Evy Droppové (SR) l STÁLÉ EXPOZICE: Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění; vstup do kasemat podzemního sálu Gorlice, kde je umístěno šest originálních soch z Karlova mostu; otevřeno denně: 9:30 – 17:00. l Informační centrum ŠPIČKA (ulice V Pevnosti) v torzu gotické brány Špičky. l Internet: www.praha-vysehrad.cz.

Novoměstská radnice
Česko-jugoslávská kulturní aliance Praha pořádá ve spolupráci s hlavním městem Prahou a za přispění městských částí Praha 2 a Praha 4 ve dnech 4. – 28. února Dny srbské kultury. Akce, která se koná pod záštitou ministra kultury Pavla Dostála, bude slavnostně zahájena 4. února na Novoměstské radnici. l VÝSTAVA:V rámci Dnů srbské kultury se bude ve výstavní síni (vchod z Vodičkovy ulice) ve stejném období konat výstava Současná srbská grafika; otevřena bude denně 10:00 – 18:00, kromě pondělí. Podrobný program akce je k dispozici v informační kanceláři ÚMČ, Jugoslávská 20 nebo na: www.praha2.cz.

Zajímavá výstava a koncert
Relikviář sv. Valentina – zřejmě jako jediný mimo Itálii – vlastní Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Zrestaurovaný relikviář bude vystaven v chrámu sv. Petra a Pavla v pátek 14. února od 15:00 v rámci oslav stoletého výročí dostavění tohoto kostela podle návrhu Josefa Mockera. V 16:00 se koná mše a po ní od 17:00 bude ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu uspořádán koncert, na kterém zazní duchovní díla italských skladatelů. Lavice jsou vyhřívány, vstupné je dobrovolné.
J. Eliáš, SDH

Pozvánka na reprezentační ples na Vinohradech
Letošní osmý reprezentační ples na Vinohradech, který spolupořádají městská část Praha 2 a Národní dům na Vinohradech, se bude konat v pátek 21. března od 20:00 v Národním domě. Program průvodním slovem doprovodí A. Hemala a K. Pullman. S předtančením vystoupí TK Lucerna H. Karasové a taneční vstup ve standardních tancích připravili manželé Hellerovi. Plesový rej hudbou doprovodí Orchestr L. Bareše, Duo Star Z. Vašátka, Orchestr Mercury, L. Kerndl and Friends a cimbálová muzika Lúčka z Uherského Hradiště. Dále vystoupí skupina Black Milk a také Pražské žesťové kvarteto. Diskotéku povede J. Linka. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji v Národním domě.   van

Recitál šansonů v Salmovské
Šansoniér a herec divadla Semafor Luděk Kanda vystoupí v komorním prostředí Salmovské literární kavárny ve dvou večerech s recitálem sestaveným z francouzských a českých šansonů.
Absolvent pražské DAMU, soukromé Théatre-école du Passage Paris a vítěz mezinárodního festivalu Fugue '93 z Dijonu zazpívá ve francouzštině šansony Ch. Aznavoura, J. Brela, Y. Montanda, G. Bécauda a také E. Piaf. V mateřštině pak zaznějí písně P. Hapky, Z. Merty, P. Žáka, V. Kopty a dalších.
Recitály se budou konat ve dnech 1. 3. a 29. 3., vždy od 19:30.   van

Zajímavá příležitost pro malé zpěváčky
Pražský dětský sbor přijímal v minulých 55 letech nové zpěváčky vždy v září. Letos se nábor nepovedl: povodně narušily pravidelný chod škol a v důsledku plánované rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 2, v níž sbor nacvičuje, se měl stěhovat. Ze čtyř přípravných oddělení se rozeběhl pouze soubor Pramínek pro 5 – 6leté děti, které zde zvládají základy zpěvu, pohybových aktivit a hudebních her a zvykají si na veřejná vystoupení. Pramínek zkouší každé pondělí od 17:00 do 18:00 v bývalé kulturní síni (nám. Míru 20, vedlejší vchod blíže k Jugoslávské ul.). Když se nyní vše vrátilo do původních kolejí a i Pramínek se z Prahy 4 vrátil na Vinohrady, naskytla se možnost přijmout nové zájemce opět z Prahy 2 a okolí.
Chcete-li ve svých dětech probudit ušlechtilé zájmy, získat jim nové kamarády a zvyknout je na veřejná vystupování, přiveďte je co nejdříve – v pondělí v 16:30 do zkušebny na uvedené adrese. Tam se dozvíte i další podrobnosti. Děti právě začínají nacvičovat písničky a hry na jarní koncert.    Čestmír Stašek, sbormistr

Promítání ojedinělého filmu
Bio Illusion uvede ve dnech 13. – 19. února německý film Děti ze stanice ZOO. Jeho literární předloha vyšla před lety i u nás a zaznamenala obrovský ohlas.
Velmi úspěšné filmové zpracování v režii Uli Edela nebylo u nás nikdy uvedeno, až nyní ho budou moci diváci shlédnout v Biu Illusion ve dnech 13. – 19. února. Film bude dovezen pouze pro tuto příležitost ze Švýcarska, a proto bude promítán v německém originále s českým překladem.   van

Ples pro seniory
Občanské sdružení REMEDIUM Praha pořádá v sobotu 22. února od 18:30 ve společenském sále hotelu Arcotel Teatrino, Bořivojova 53, Praha 3, II. reprezentační seniorský bál „Srdce v tanci“.
O předtančení se postará skupina Renesance pod vedením prof. Jarmily Radechovské, k tanci a poslechu bude hrát orchestr Václava Kryso. Překvapením večera budou pozvaní hosté.
Vstupenky jsou slosovatelné. Bližší informace a předprodej na následující adrese: OS REMEDIUM, Vinohradská 176, Praha 3, tel.: 272 739 833.   len

Zveřejněno: 07.02.2003 – support@publix.cz
Vytisknout