Těsně před zasedáním MMF a Světové banky

V minulém čísle jsme uveřejnili obsáhlý článek o jednotlivých opatřeních, včetně tabulky ohlášených shromáždění. Tentokrát informace doplňujeme.
V době od 22. do 29. září 2000 bylo podáno na Obvodním úřadě Městské části Praha 2 od 14 svolavatelů oznámení 99 akcí, z toho 25 průvodů. Obvodní úřad svým rozhodnutím zakázal 31 akcí, z toho 15 pochodů. Na území Prahy 2 se uskuteční téměř 70 shromáždění a průvodů, a to v prostorech na nám. Míru, Palackého nám., Fügnerově nám., Karlově nám., Vyšehradu, Tylova nám., I. P. Pavlova, na Folimance a v přilehlých ulicích. Naší městskou částí projdou i 2 průvody z Letné a Těšnova.   
Mgr. Ivana Vosecká, vedoucí odboru správních agend


Možnosti parkování
Na dobu zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze a v době před zahájením zasedání i krátce po něm, tj. v období od 18. září do 1. října 2000, nelze vyloučit, že přítomnost velkého počtu návštěvníků Prahy, a to jak účastníků zasedání tak i jeho odpůrců, může způsobit dopravní potíže.
Někteří odpůrci zasedání, kteří by se měli účastnit ohlášených protestních shromáždění, se podle zkušeností ze zahraničí nechovají zcela ukázněně, jejich způsob protestu může být charakterizován spíše jako projevy výtržnictví. Někteří občané Prahy 2 proto asi dají přednost odjezdu z Prahy či užívání městské hromadné dopravy, aby se vyhnuli dopravním komplikacím či možnostem poškození svých vozidel.
Pro ty, kteří se rozhodnou svých vozidel v této době nepoužívat, a kteří pro ně nenaleznou vhodnější náhradní umístění, nabízí Městská část Praha 2 možnost parkování na parkovištích na okrajích Prahy s dostupností hromadnou dopravou. Pro zájemce o umístění vozidel, jejichž majitelé trvale bydlí na území Městské části Praha 2, je v této chvíli zajištěno minimálně 250 parkovacích míst
na těchto parkovištích:
P + R Radotín (Prvomájová, Praha 5)
Autokomplex Modřany(Amortova, Praha 4)
Autotyp   (Dobronická, Praha 4)
Povltavská Navatyp(Povltavská, Praha 7)
Košík   (Blažimská, Praha 11)
Za využití této možnosti zaplatí zájemci
110 Kč/den. O případném příspěvku na parkovné bude rozhodnuto až po ukončení akce, proto doporučujeme uschování dokladů o placení.
Dále mohou zájemci využít parkoviště:

Areál AAA(u vozovny Kobylisy, Praha 9,cena za 1 týden cca 500 Kč)

Další možnosti parkování budou zjišťovat pracovníci odboru životního prostředí dle zájmu ze strany občanů operativně v průběhu zasedání a tyto informace budou předávat obsluze Telefonního infocentra Prahy 2: 0800 136 912.
RNDr. L. Pavlíková, vedoucí odboru životního prostředí


Nemocnice také připravena
Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí leží uprostřed Zlatého kříže, téměř v samém středu Prahy. Zaujímá přes 13 hektarů, to znamená velkou část Prahy 2, kde je prakticky největším zaměstnavatelem se svými 4,5 tisíci zaměstnanců, dvěma tisíci lůžek a dvěma miliony návštěvníků-pacientů za rok. Spojením s l. lékařskou fakultou University Karlovy znamená jistě největší medicínský potenciál v celé naší republice. Tyto všechny charakteristiky fakultní nemocnice představují značné výhody, někdy mohou znamenat i jistá rizika. Připravované aktivity, které se týkají zasedání Mezinárodního měnového fondu, respektive akcí zaměřených proti němu, je jistě přinášejí. Většina podniků protestního charakteru je totiž situována do bezprostřední blízkosti objektů nemocnice.
Co to pro nemocnici znamená?
Vzhledem k udržení pořádku a snížení rizik bude výrazně zesílena ostraha jednotlivých objektů. Zahrady a průchody budou od 18. do 30. září uzavřeny. Týká se to především hlavního areálu, kde bude otevřen pouze hlavní vchod, průchod Faustovým domem bude uzavřen. Obdobně nebude umožněn průchod ani vstup do zahrady Psychiatrické kliniky. Vedení prosí všechny pacienty, kteří mohou svou návštěvu u lékaře odložit, aby ji přesunuli na začátek října. Stejně tak je i prosba směřována k návštěvám nemocných. Bylo by vhodné, aby byly uskutečněny v odpoledních hodinách. Nemocnice vyhradila minimálně jednu čtvrtinu lůžek jako rezervu pro neplánované příjmy, omezila na dobu konání summitu plánované operace. Jde o mimořádná opatření, která však neznamenají ohrožení zdraví pacientů. Akutní stavy ze spádového území, tzn. jak obyvatel Prahy 2, 1 i jiných částí budou samozřejmě řešeny bez prodlevy. V kritických místech jsou v nemocnici zesilovány služby na ambulancích, příjmových místech, laboratořích i některých lůžkových odděleních. Provoz nemocniční lékárny ve vchodu do nemocnice bude prodloužen do osmnácté hodiny.
Provoz ve Fakultní poliklinice na Karlově náměstí se nemění. I když nedojde k obávaným střetům, lze počítat s tím, že se s větším množstvím hostů v Praze poptávka po zdravotnických službách, a to z velké části cizinců, zvýší. Dojde-li k potyčkám, bude většina postižených směřována do všech pražských nemocnic, velký tlak lze ale očekávat na tu nejbližší, to znamená na Karlově náměstí.
Činnost nemocnice je koordinována s činností Krizového centra pro Prahu 2, s Policií ČR i Městskou policií, s Krizovým štábem hl. m. Prahy i ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vlastní krizový štáb nemocnice bude ve stálé pohotovosti. Kontaktní číslo nemocnice je 2496 1111.
Martin Holcát, ředitel VFN

Zveřejněno: 19.09.2000 – support@publix.cz
Vytisknout