Svátek hudby Muzikanti, pojďte hrát

Praha 2 se i v letošním roce přihlásila k tradici Svátku hudby, který se každoročně koná v den letního slunovratu – 21. června. Ve smyslu principů Charty Svátků hudby, která byla přijata 1. listopadu 1997 v Budapešti, vytvoří městská část podmínky pro to, aby zájemci z řad muzikantské veřejnosti, jak profesionálové, tak amatéři, mohli svými produkcemi na veřejných prostranstvích přivítat léto.
Letos se program Svátku hudby vrací po roční přestávce na nově zrekonstruované náměstí Míru. Tam bude 21. června připraveno ozvučené pódium, které bude zdarma k dispozici těm, kdo se k této milé hudební tradici přihlásí. V zájmu hladkého průběhu programu je třeba, aby zájemci, kterými mohou být hudební skupiny všech žánrů i jednotlivci, kontaktovali odbor kultury a informací Úřadu městské části Praha 2 (sl. Hanzalová, tel./fax: 222 517 110).
Připomínám jednu ze zásad Charty Svátků hudby: nekomerčnost. Znamená to, že vystoupení nebudou kýmkoliv honorována a na akci nebude vybíráno vstupné. Ve smyslu výše uvedeného přijala Rada městské části Praha 2 dne 27. května usnesení, kterým vyzývá hudební tělesa i jednotlivce k účasti na oslavách Svátku hudby. Rada dále souhlasila s využitím veřejných prostranství, která jsou ve správě městské části, k veřejným hudebním produkcím za podmínky, že vystoupení nebudou ozvučena a nebudou narušovat jiné akce, které se v městské části konají. V případě zájmu o vystoupení mimo pódium na náměstí Míru je třeba kontaktovat Ing. Kuchařovou (tel.: 222 511 919) z odboru životního prostředí, která podá bližší informaci o lokalitách spravovaných městskou částí. Rada městské části zároveň rozhodla podpořit Svátek hudby tím, že dne 21. června nebude na těchto prostranstvích při využití k hudební produkci vybírán místní poplatek za zábor veřejného prostranství.
Tak si přijďte zahrát!

Mgr. Jarmila Cechnerová, zástupkyně starosty (ODS)

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout