Summit NATO, v Praze se sejdou představitelé Aliance

Listopadový summit NATO se rychle blíží (21. a 22. 11. 2002), a proto jsme položili několik otázek Alexandru Vondrovi, vládnímu zmocněnci pro přípravu summitu.

Schůzky na nejvyšší úrovni jsou vždy příležitostí přijímat politická a strategická rozhodnutí prvořadého významu. Také na pražském summitu se bude rozhodovat o otázkách, které posílí naši bezpečnost a ovlivní život miliónů lidí ve světě. Jeho agenda je všeobecně určována třemi okruhy, které již na jaře vytyčil generální tajemník Aliance, George Robertson - nové schopnosti, noví členové a nové vztahy, přičemž toto řazení reflektuje i jejich důležitost. Hlavním tématem schůzky tedy bude hledání cest, jakými se Aliance může účinněji bránit hrozbám 21. století, zejména terorismu, šíření zbraní hromadného ničení atd. Následuje rozhodnutí o přizvání nových členů a konečně třetím okruhem budou vztahy s partnerskými zeměmi. Zde je řeč zejména o Rusku, Ukrajině a zemích Středomoří.
Pomůže konání summitu v Praze našemu postavení v NATO?
Praha se stává hostitelem takové schůzky jako vůbec první země za bývalou železnou oponou a poměrně krátce poté, co jsme byli přijati do Aliance. To je jistě znamení důvěry. Máme samozřejmě svoje problémy, občas jsme i kritizováni, ale fakt, že můžeme takovou schůzku pořádat, znamená, že jsme prostě členy společenství. Že jsme plnoprávnými členy a že se nikdo nebojí něco takového u nás pořádat. A jestli nám to pomůže? No, jistě že ano, a nejen uvnitř NATO. Dokonce i v situaci, která nastala po srpnových povodních. Podívejte, světovými televizemi a novinami proběhly záběry té katastrofy, zničených domů a komunikací, což samozřejmě přineslo i určitou komplikaci. Jestliže díky summitu bude Praha po 48 hodin v centru pozornosti světa na jiné než katastrofické téma, tak nám to například v oblasti cestovního ruchu rozhodně prospěje. Ale také nám prospěje, když máme jasný časový limit, do kdy je třeba některé věci dostat do normálu - termín do konce listopadu a ta schůzka jsou silná motivace.
Kdy budou zveřejněna bezpečnostní opatření v průběhu summitu a jakým způsobem se o tom veřejnost dozví?
Koncepce bezpečnostních a dopravních opatření se nyní na různých úrovních dokončuje. Je nepochybné, že dvoudenní zasedání budou znamenat velký zásah do života hlavního města. Budeme hostit nejvyšší představitele 46 států a naše odpovědnost je bezpochyby veliká. Občany budeme s dostatečným časovým předstihem informovat prostřednictvím médií, ale také na našich webových stránkách (www.natosummit.cz). Vzhledem k tomu, že o těchto opatřeních by měli být informováni především Pražané, plánujeme také informační kampaň v součinnosti s Magistrátem hlavního města Prahy a městských částí, kterých se konání summitu bude nejvíce dotýkat, tedy Prahy 1, 2, 4 a 6.
Jaký doprovodný program v rámci této akce připravujete?
Doprovodné akce, na kterých se podílí naše kancelář v souvislosti se summitem NATO, jsou zaměřeny nejen na širokou, ale i odbornou veřejnost. Těchto akcí, jejichž cílem je zvýšit informovanost o NATO a zejména o plánovaném pražském summitu, je více než třicet. Jsou to nejrůznější besedy a konference, ale také soutěže pro žáky základních a studenty středních škol. Výherci literární soutěže pro středoškoláky, která se konala pod záštitou prezidenta Václava Havla, se zúčastnili exkurze do centrály NATO v Bruselu, kde se mimo jiné setkali s generálním tajemníkem NATO Georgem Robertsonem. Jejich práce navíc postupně uveřejňuje Týdeník Reflex a konečně v rámci pražského summitu NATO si mohou vyzkoušet práci novináře přímo v mezinárodním tiskovém středisku. Obdobná exkurze čeká také dalších třináct studentů, kteří uspěli v podobných soutěžích. Hlavní cenou v soutěžích, probíhajících od září v Českém rozhlase a od října na internetovém serveru iDNES, bude pozvánka na slavnostní večeři za přítomnosti hlav států a vlád účastnících se pražského summitu. Se zahájením školního roku také začala probíhat výtvarná soutěž pro žáky základních a uměleckých škol v ČR a v kandidátských zemích.
V době konání summitu se také budou mimo Prahu konat přehlídky armádní výstroje a výzbroje spojené s dynamickými ukázkami zásahových akcí vojenských, policejních a záchranářských jednotek, nebo dokonce s demonstrací nejmodernější letecké techniky. Tyto prezentace zaměřené na propagaci NATO a Armády ČR jsou velmi atraktivní pro nejširší veřejnost a návštěvnost těchto prezentací se odhaduje minimálně na dvacet tisíc osob. Ve stejných dnech se také sejde tzv. „summit mládeže", kde budou mít vysokoškolští studenti 38 členských zemí ATA, Srbska, Černé Hory a Bosny a Hercegoviny možnost rokovat o bezpečnostní problematice.
Pro občany se připravuje tzv. „Partnerský projekt", v jehož rámci bude především Pražanům, kteří budou konáním summitu nejvíce zatíženi, nabízena v průběhu summitu řada akcí v podobě zvýhodněných zájezdů a možnosti slev v nejrůznějších obchodních řetězcích, cestovních kancelářích atp.   

-is-

Zveřejněno: 02.10.2002 – support@publix.cz
Vytisknout