Stromy na Karlově náměstí

V pondělí 4. 10. 1999 musel být v parku na Karlově náměstí poražen javor mléč, který byl tři dny předtím vážně poškozen silným větrem. Ulomila se mu jedna ze tří nosných větví a podélně se rozštípl kmen, již dříve napadený třemi druhy hub. Vzhledem k tomu, že hrozil pád stromu na velmi frekventovanou cestu v parku, bylo nutné jej neprodleně odstranit. Koncem října letošního roku bude na místě padlého javoru vysazen nový strom stejného druhu.
V současné době se v parku nachází ještě několik dalších stromů, které budou (na doporučení odborníků) z důvodů jejich špatného zdravotního stavu poraženy. Většina z nich je napadena infekčními chorobami - plísní, houbou nebo jsou suché.
1. Mahalebka (Prunus mahalebka). Strom trpí nemocí nazvanou kleotok.
2. Jilm vaz (Ulmus laevis). Strom trpí tracheomykózním onemocněním.
3. Javor klen (Acer pseudoplatanus). Strom je napaden nektriovou infekcí.
4. Jilm vaz (Ulmus minor). Strom trpí tracheomykózním onemocněním.
5. Plalan španělský (Platanus hispanica). Strom trpí tracheomykózním onemocněním.
6. Habr obecný (Carpinus betulus). Strom je zcela suchý.
7. Javor mléč (Acer platanoides). Strom je napaden nektriovou infekcí.
8. Akát (Robinia pseudoacacia). Strom je zcela suchý.
9. Lípa srdčitá Tilia coradata). Strom je napaden nektriovou infekcí.
Obvody kmenů těchto stromů se pohybují v rozmezí 5 až 41 cm.

Odbor životního prostředí ObÚ Praha 2

Zveřejněno: 03.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout