Sté výročí úmrtí Antonína Dvořáka si připomeneme řadou akcí

V letošním roce si připomínáme sté výročí úmrtí Antonína Dvořáka (zemřel 1. května 1904 v Praze). Slavný hudební skladatel prožil posledních 17 let života v Praze 2. Toto období připomíná pamětní deska na domě v Žitné ulici 14, kde bydlel a pracoval od roku 1887 až do smrti.
Významné výročí doprovází celá řada akcí. Například v Muzeu Antonína Dvořáka v ulici Ke Karlovu je od 11. března k vidění výstava s názvem Jak se svět loučil s Antonínem Dvořákem; navštívit ji můžete až do konce dubna.
V předvečer stého výročí úmrtí skladatele, v pátek 30. dubna, se v rámci projektu Pocta Antonínu Dvořákovi 2004 koná pietní akt u skladatelova hrobu na Vyšehradě (v 16:00) a hned poté vzpomínková mše v kapitulním kostele sv. Petra a Pavla.
V pátek 30. dubna připomene osobnost A. Dvořáka koncert v kostele sv. Václava v ulici Na Zderaze – začíná v 19:00 a na programu jsou skladby Preludia a Fugy pro varhany, Biblické písně, Mše D dur (Lužanská); účinkovat budou sólisté S. Palková, P. Kšicová, I. Diblík, V. Lahodný a Emauzský smíšený sbor, na varhany zahraje Václav Vála a dirigovat bude Ludmila Mašlaňová.
Z dalších významných akcí uvádíme výstavu v prostorách Obecního domu (2. května – 3. června 2004), nazvanou Z duchovní tvorby Antonína Dvořáka. Výstava se koná pod záštitou kardinála Miloslava Vlka a je spojena s mimořádnou prezentací autografů Stabat mater, Requiem, Te Deum a Svatá Ludmila. V sobotu 1. května pořádá Muzeum A. Dvořáka a Památník A. Dvořáka v Nelahozevsi Den otevřených dveří.   

len

Zveřejněno: 16.04.2004 – support@publix.cz
Vytisknout