Stavební práce ve Vratislavově ulici

Na základě požadavku Technické správy komunikací hlavního města Prahy se bude provádět zdrsnění žulové dlažby vozovky před přechody pro chodce na ulici Vratislavova – Libušina, Vratislavova před ZŠ.

Termín prací je stanoven na 14. 11. 2020 od 8.00 do 17.00 hod.

Práce provádí firma Rajm, osazení dopravního značení dle TP 66 bude provádět firma J.i.P. s.r.o.

Vytisknout