Stavba cesty

Firma Zahradní architektura Tábor začala 21. 5. podle projektu Ing. arch. D. Tůmové budovat mlatovou parkovou pěší cestu v Riegrových sadech, která nahradila využívanou zkratku, procházející napříč velkým paloukem v prostoru východně od sokolovny a pokračovala ve svahové části do nástupního prostoru schodiště v Polské ulici. Dne 11. 6. byla cesta dokončena. Na podzim zde budou vysázeny tři stromy (v horním trojúhelníku jeden jírovec maďal, v horní části palouku jeden platan východní a v dolní části palouku jeden jerlín japonský).

Ing. Simona Kalvachová

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout