„Starší bratr“ je někdy k nezaplacení

Na Novoměstské radnici se v úterý 10. prosince rozzářil vánoční strom, a s ním i oči dětí, zapojených do programu Pět P. Národní dobrovolnické centrum Hestia zde uspořádalo předvánoční besídku pro děti a dobrovolníky, kteří s nimi pracují.
Vlastní průběh odpoledne byl v jejich rukou – společně se na akci připravovali řadu týdnů. „Pro děti je velmi důležité, že poznají práci v týmu, učí se respektovat i jiné názory a hledat řešení, se kterými by byli spokojeni všichni,“ uvedla Olga Sozanská, ředitelka Národního dobrovolnického centra Hestia. Součástí předvánočního podvečera bylo divadelní představení; děti se zapojily do různých her a soutěží, společně si zazpívaly koledy.
Projekt Pět P je individuální preventivní program pro děti školního věku. Je založen na kamarádském vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem, který se tak stává jeho „starším bratrem“. Určen je především dětem, které mají z nejrůznějších důvodů problémy navazovat vztahy se svými vrstevníky nebo pocházejí ze sociálně problematického prostředí. V Praze nyní působí 83 takových dvojic, v naší městské části je do programu zapojeno devět dětí. „Starší kamarádi jsou v roli starších bratrů a sester – dávají dětem čas a energii a bezpečný prostor pro jejich kreativitu. Často jim také pomáhají s orientací v běžných sociálních situacích, mohou se jim stát pozitivním vzorem a přirozeně jim tak předávat část svých zkušeností,“ zhodnotila smysl projektu Olga Sozanská. Dodala, že pokud se dvojice povede, výsledek se dostaví ve střednědobém horizontu: „Děti snadněji navazují přirozené vztahy ve vrstevnické skupině a umějí adekvátně komunikovat se světem dospělých. Také se jim zvyšuje důvěra ve vlastní schopnosti, což vede mimo jiné k tomu, že si umějí lépe poradit se školními nároky. Dítě získává neautoritativní kamarádský vztah, který rozvíjí v první řadě jeho osobnost a je mu oporou,“ upřesnila. Kromě pravidelných setkání a společného trávení volného času se svými staršími kamarády se děti mohou účastnit kolektivních víkendových akcí či táborů v přírodě.
Ve Spojených státech se na červen roku 2004 chystá velká oslava stoletého působení programu Pět P (Big Brothers, Big Sisters) a český tým bude určitě také pozván. Jsme totiž z tzv. východních zemí nejúspěšnější.


Text a foto: Lenka Prokopová

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout